Visie ouderraad Kraal Schaffelkant

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en de school. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school. De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende kerntaken zal opnemen:

  • het optreden als spreekbuis van de ouders in de school en het vormen van een brug tussen de ouders en de school. 
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren 
  • het ondersteunen van het schoolgebeuren (zowel financieel als door hulp te bieden) en het betrekken van de ouders bij dit gebeuren onder andere door het organiseren van ontmoetingsactiviteiten zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  • informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle ouders.

Contact

Mijn kind inschrijven

Mijn kind inschrijven
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x