3 november 2020

Corona update

V E R L E N G D E    H E R F S T V A K A N T I E

Zoals jullie waarschijnlijk al vernomen hebben, zal de herfstvakantie duren tot en met zondag 15 november. Voor ouders die geen andere oplossing hebben, wordt er noodopvang voorzien door de gemeente. 

> Speelpleinwerking De Speelkriebels

Is jouw kind ouder dan 4 en heb je nood aan opvang? De Speelkriebels organiseert vier extra dagen speelpleinwerking op 9, 10, 12 en 13 november. Inschrijven is verplicht. Dat kan via I school vanaf donderdag 29 oktober om 10u tot vrijdag 6 november om 18u. Alle info over De Speelkriebels vind je op de website van de gemeentelijke vakantiewerking. Je kan hen bereiken via vakantiewerking@herent.be of op 016 85 30 75.

> Hib-Hop

Hib-Hop voorziet noodopvang op 9, 10, 12 en 13 november in het Hib-Hop Wildemanspark. Er worden 40 plaatsen voorzien voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar. Deze plaatsen worden maximaal ingezet voor ouders met een hoge opvangnood, dus er wordt gevraagd om veel mogelijk zelf voor opvang te zorgen of zelf een oplossing te voorzien als dat kan.

Hieronder de belangrijkste informatie op een rijtje:

 • De opvang is gratis.
 • De opvang is open van 7u tot 19u.
 • De opvang is er enkel voor kleuters tussen 2,5 en 4 jaar. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen naar speelpleinwerking 'DeSpeelkriebels'.
 • Vooraf inschrijven verplicht. Inschrijven doe je via Qriko: www.kinderopvang-igo.be vanaf maandag 2 november om 10u00

Kijk voor alle informatie over de (vakantie)werking en de corona-maatregelen op www.hib-hop.be. Als je vragen hebt, contacteer dan Silke Van de Brande (silke.vandenbrande@igo.be, 0471 66 02 49) of Karin De Win (karin.dewin@igo.be, 0496 25 85 02).


C O D E    O R A N J E    N A    D E    H E R F S T V A K A N T I E

Na de herfstvakantie zullen we in De Kraal overschakelen naar code oranje. De wijziging van de kleurcode heeft een wijziging in maatregelen en richtlijnen als gevolg.

> Voltijds naar school

Gelukkig mogen alle kinderen van de basisschool ook in code oranje voltijds naar school. Op de speelplaats mogen de kinderen samen spelen. Binnen blijven de groepen van elkaar gescheiden. Waar toch kinderen van verschillende klassen samenkomen, worden de afstandsregels gevolgd.

> Brengen en afhalen van de kinderen

Het brengen en halen van de kinderen gebeurt op dezelfde manier als voordien. Wel vragen we om extra te letten op afstand houden. Een mondmasker blijft uiteraard verplicht. Ouders komen het schoolgebouw niet binnen. Om een vlotte organisatie mogelijk te maken is het belangrijk dat de kinderen ’s morgens op tijd komen.

> Uitstappen en activiteiten

 • Uitstappen met de bus, met vervoer door ouders of naar een externe organisatie (bijv. museum of zoo) kunnen niet meer.
 • Ook activiteiten waaraan verschillende scholen samen deelnemen zijn afgeschaft.
 • Een klasuitstap in de natuur kan zeker wel als dit te voet en/of met de fiets is.
 • Alle indoor- en outdoorsportactiviteitenkunnen wel. Altijd conform de regels van departement Sport. De sport op woensdag in sporthal Ivo Van Damme kan (vanaf 9 november) echter niet meer doorgaan.

> Oudercontacten

De oudercontacten van eind november zullen digitaal worden georganiseerd. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in individuele gevallen, wanneer dit wenselijk is. Verdere informatie hierover zullen jullie ontvangen via de leraar van je kind(eren). 

> Derden op school

CLB-ankers, begeleiders van ONWOB, stagiaires, fruitschillers, vrijwilligers die toezicht doen, … kortom personen die nodig zijn om de praktische en pedagogische werking te ondersteunen blijven welkom en beschouwen we als essentiële derden. Uiteraard steeds met mondmasker en met ontsmette handen.

Ook de Sint blijft welkom. Hij is een essentiële derde, maar gezien zijn gezegende leeftijd zullen we zijn feest coronaveilig organiseren.

> Alle dagen dikketruiendag

Goed verluchten is heel belangrijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De ramen en/of deur van de klassen staan daarom altijd open. Een dikke trui hoort er dus bij nu het buiten kouder wordt.

> Mag mijn kind naar school?

We kunnen onze school alleen veilig houden met ieders medewerking. Heeft je kind zelf symptomen die op corona kunnen wijzen of is een gezinslid besmet, dan mag je kind niet naar school. Raadpleeg bij twijfel de beslisboom: Mag mijn kind naar school?.


S A M E N W E R K I N G    M E T    H E T   C L B    

De voorbije dagen werkten we reeds nauw samen met het CLB. Bij een melding van een positieve coronatest van kinderen of personeel, volgen we samen met het CLB de situatie op. Een besmetting wordt door de school dadelijk aan het CLB gerapporteerd, zodat de contacttracing in gang wordt gezet om clusterbesmettingen op te sporen en zoveel mogelijk in te dijken. Indien nodig zal het CLB een quarantaine opleggen aan een klas, leerjaar of leeftijdsgroep.

In samenspraak met het CLB bezorgen we jullie de op te volgen instructies. Er zijn 3 verschillende brieven waarvan de inhoud zal verschillen in functie van een mogelijke besmetting: 

 • algemene brief
 • brief laag risico
 • brief hoog risico

Indien jullie een brief krijgen, vragen we met aandrang om de inhoud van deze brieven goed te lezen en de er in vermelde adviezen, verstrekt door het CLB, op te volgen.

Mochten er, na het doornemen van de brief, toch nog bezorgdheden of vragen zijn, gelieve jullie te richten tot de corona-lijn: (corona@vclbleuven.be)

Corona update Meer items

Contact

Mijn kind inschrijven

Mijn kind inschrijven
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x