FAQ

Veelgestelde vragen over onze heropstart, de opvang, inschrijvingen, ...

Wie start terug op school?

In al onze vestigingen kunnen vanaf maandag 18 mei de leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar weer naar school. De planning is specifiek per vestiging. Welke groepen wanneer mogen komen, vernam je normaal via mail. Geen mailtje gekregen? Neem dan contact op met de directeur. 

Kraal Centrum: lynn.vandezande@kraal.be & elke.gielissen@kraal.be

Kraal Schaffelkant: els.sablon@kraal.be

Kraal Winksele: stef.vandersteen@kraal.be

Kraal Doren: greet.vandepoel@kraal.be

Wat mogen mijn kinderen verwachten als ze in school toekomen?

In de voorbereiding van de heropstart van de school hebben wij steeds het welbevinden van de kinderen als eerste en belangrijkste uitgangspunt genomen, naast de fysieke veiligheid en het naleven van de richtlijnen uiteraard. Met het oog op dit welbevinden hebben wij geprobeerd de ingrepen die moesten gebeuren in de school om te voldoen aan de richtlijnen zo onopvallend mogelijk te doen, zodat de kinderen terechtkomen in een zo vertrouwd en 'normaal' mogelijke Kraal. Elke vestiging maakte voor de kinderen een filmpje. Kijk maar!

Kraal Centrum

Filmpje 1ste leerjaar


Filmpje 2de leerjaar


Filmpje 6de leerjaar


Filmpje Kraal Schaffelkant


Filmpje Kraal Doren


Filmpje Kraal Winksele


Hoe beperken we het risico op besmettingen wanneer de school opengaat?

De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en ons personeel is een absolute basisvoorwaarde bij de heropstart van onze school. Daarom blijven de principes van social distancing en de contactbubbels heel belangrijk. Daarbovenop zullen onze personeelsleden op school mondmaskers dragen en blijven de voorzorgsmaatregelen gelden.

Het departement onderwijs & vorming stelde een draaiboek op met maatregelen (verplicht) en aanbevelingen waar we als school verder mee aan de slag gaan. Dit zijn de krachtlijnen:

 • Social distancing blijft gehandhaafd.
 • Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis.
 • Personeelsleden dragen mondmaskers.
 • Leerlingen die tot de risicogroep behoren, kunnen blijven genieten van afstandsonderwijs.
 • Personeelsleden die tot de risicogroep behoren kunnen op school aanwezig zijn, op voorwaarde dat social distancing gehandhaafd kan blijven. 
 • We maken tijd en ruimte vrij om extra aandacht te besteden aan het sociaal-emotionele en psychische welzijn van onze leerlingen én personeelsleden.

Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Volg de maatregelen voor het afzetten en ophalen van je kind.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. 
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam? Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Mag je je kind thuishouden van school?

We begrijpen dat sommige ouders ongerust zijn en hun kind liever niet naar school sturen. Toch is het belangrijk dat je kind wel naar school komt. Zo kan het samen met de klasgenootjes de situatie een plaats geven en kunnen ze samen het schooljaar afsluiten.  

Ben je ongerust over de gezondheid van je kind? Neem dan eerst contact met ons op. Dan kunnen we samen bekijken hoe we je kind verder kunnen helpen. Het CLB en onze zorgcoördinatoren zijn er om ons hierin te ondersteunen!

Behoort je kind mogelijks tot een risicogroep? Contacteer dan de huisarts en bespreek met hem/haar welke maatregelen je best treft. 

Wat met de leerlingen die nog niet herstarten?

Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er voorlopig niets. Zij krijgen de noodzakelijke nieuwe leerstof nog steeds voltijds op afstand via ‘preteaching’.

Voor welke kinderen wordt er in school opvang voorzien?

Momenteel wordt er in onze school opvang voorzien voor volgende doelgroepen:

 • Kinderen van wie beide ouders buitenshuis werken
 • Kinderen uit kwetsbare gezinnen (te bespreken met directie en/of zorgcoördinator)

Kinderen die ziek zijn, blijven uiteraard thuis. Indien jullie kind ziek wordt op school, wordt het afgezonderd in een apart lokaal en nemen we onmiddellijk contact met jullie op.

Hoe wordt de opvang in school georganiseerd?

 • Je schrijft in voor opvang via de link op de homepage. Opgelet, gebruik de juiste link (kleuters en kinderen van het 3de, 4de en 5de worden ingeschreven via een andere link dan kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar).

 • De opvang, door de school georganiseerd, is tijdens de schooluren.

  Maandag 8u20 - 15u20
  Dinsdag 8u20 - 15u20
  Woensdag 8u20 - 12u00
  Donderdag 8u20 - 15u20
  Vrijdag 8u20 - 15u20

 • Hib Hop voorziet momenteel voorschoolse opvang van 7u30 tot 8u20 en naschoolse opvang van 15u20 tot 18u00. Op woensdag tot 14u00. De opvang vindt plaats in onze vestigingen zelf.

 • Voor de kinderen van het lager zijn er in de opvang laptops ter beschikking om hun thuiswerk te kunnen maken. De leerkrachten die toezicht hebben zien hier op toe, maar kunnen jammer genoeg geen individuele ondersteuning bieden.

 • Kinderen in de opvang worden voortaan opgedeeld in vaste 'contactbubbels'. Bij de kleuters mogen er volgens de huidige richtlijnen 20 kleuters per contactbubbel. Voor het lager zijn dit 14 kinderen.

 • Voor de opvang gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen als in de school. Ook de maatregelen voor de ouders zijn van toepassing.

Hoe worden de opvangbubbels georganiseerd?

Te volgen richtlijn => Contactbubbels bewarenprobeer contactbubbels maximaal te respecteren. Hou hierbij rekening met wat haalbaar en doenbaar is voor iedereen. Onze taak is om goed bij te houden hoe de contacten verlopen en deze in kaart ter kunnen brengen in functie van de contact tracing. 

Vanaf 18 mei zijn er 3 groepen: 

 • Kleuters: deze worden opgesplitst in verschillende groepen voor een periode van 2 weken. Ze zijn maximum met 20 aanwezig. De kleuters die voor- of naschoolse opvang nodig hebben worden in dezelfde groep ingedeeld. We houden rekening dat families ook samen blijven. 
 • Lagere schoolkinderen 3e ,4e ,5e leerjaar : deze worden opgesplitst in verschillende groepen voor een periode van 2 weken. Ze zijn maximum met 14 aanwezig. De kinderen die voor- of naschoolse opvang nodig hebben worden in dezelfde groep ingedeeld. We houden rekening dat families ook samen blijven. 
 • Lagere schoolkinderen 1e, 2e en 6e leerjaar: deze worden opgesplitst in verschillende groepen voor een periode van 2 weken. Ze zijn maximum met 14 aanwezig in de klas Op dagen dat ze geen les hebben, kunnen ze naar de opvang. Daar worden ze apart van de andere groepen gehouden. Omdat de opkomst voor de opvang heel laag is, kan het zijn dat deze kinderen in dezelfde groep worden opgevangen. 

Mijn zoontje of dochtertje zou na Hemelvaart instappen. Wat nu?

Voor de instappertjes die nu naar een crèche of onthaalouder gaan, heeft het Agentschap Opgroeien gevraagd om deze kinderen ook na het instapmoment te blijven opvangen. Indien dit in jouw kinderopvang niet mogelijk is, vragen we je om contact op te nemen met de school.

Helaas is er op dit moment niet de mogelijkheid om de instappertjes te laten kennismaken met hun nieuwe klas en juf/meester.

Gaan de inschrijvingen voor volgend schooljaar gewoon verder?

Alle info over de inschrijvingen lees je hier.

FAQ

Vragen? Contacteer ons!

Contact
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x