Corona-maatregelen - UPDATE 29/10/21

Mijn kind heeft symptomen. Mag hij/zij naar school?

Is je kind verkouden, vertoont hij/zij één van de symptomen van corona en ben je niet zeker of je hem/haar wel naar school mag sturen? Volg het advies in deze beslisbomen. 

Opgelet! De beslisbomen werden op 1/09/2021 geüpdatet volgens het advies van de overheid.

Wat als je kind ziek wordt op school of in de opvang?

 • Zieke kinderen of personeelsleden blijven thuis. Twijfel je of je kind naar school kan/mag komen? Raadpleeg dan de beslisbomen.
 • We voorzien thermometers waarmee de temperatuur van een kind van op afstand gemeten kan worden. We nemen de temperatuur van een kind enkel als we vermoeden dat het ziek is. De temperatuurmeting is geen standaard richtlijn meer voor een coronabesmetting.
 • Bij contact met zieke kinderen hanteren we de nodige veiligheidsmaatregelen.


WAT DOEN WE BIJ KANS OP BESMETTING MET COVID-19?

 • Ouders van leerlingen die ziek worden op school, worden meteen gecontacteerd om hen af te halen. 
 • Indien je kind symptomen (hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak, koorts) vertoont van COVID-19, neem je contact op met de huisarts en laat je een test afnemen indien de arts dit nodig acht. Pas wanneer de uitslag van de test negatief is, kan je kind terug naar school komen. Indien de test positief is, wordt de procedure van de overheid voor contact tracing opgestart door het CLB. Het betrokken kind zal gedurende 10 dagen in quarantaine moeten gaan. Het CLB heeft de regie in de aanpak van de contact tracing.
 • Bij een positieve COVID-test geldt meldingsplicht, zowel van de ouders, de school als het personeel.

Hoe zorgen we voor een goede handhygiëne?

Handen wassen met zeep of alcoholgel?

Geef voorrang aan water en zeep.

Zowel handen wassen met zeep als je handen reinigen met alcoholgel zijn goed voor de handhygiëne. Het gebruik van alcoholgel is minder effectief wanneer je handen nat of vuil zijn. Het is niet nodig om zowel je handen te wassen met water en zeep als je handen te desinfecteren met alcoholgel. 1 van de 2 volstaat. 

Wanneer was je je handen?

 • Voor je kind naar school vertrekt.
 • Bij aankomst op de school.
 • Bij het binnenkomen van de klas (na de speeltijd).
 • Na toiletbezoek.
 • Voor en na de maaltijd.
 • Voor het verlaten van de school.
 • Na hoesten, snuiten of niezen.
 • Na het bedienen van machines tijdens praktijklessen.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. Vermijd om handen of kussen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.

Wie draagt er een mondmasker en wanneer?

 • Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar dragen een mondmasker tijdens de lessen. Op de speelplaats kan het mondmasker af.
 • De leerkrachten dragen enkel een mondmasker als ze in (nauw) contact komen met hun collega's of andere volwassenen.
 • Ouders en andere derden dragen op school altijd een mondmasker.

Op welke manier hebben we aandacht voor ventilatie en verluchting?

 • Ramen en deuren staan zoveel mogelijk open voor verluchting en circulatie. Tijdens speeltijden worden alle ramen en deuren opengezet, ook als het kouder is. We raden aan om uw kind een extra dikke trui mee te geven die op school mag blijven. Op die manier kan het zich warmer kleden indien nodig.
 • Er zijn CO2-meters in gebruik waarmee we de luchtkwaliteit monitoren.

Wat met de zwem- en gymlessen?

 • De zwemlessen voor L2 en L3 worden voorlopig opgeschort omdat er in binnenruimtes geen klasgroepen meer gemengd mogen worden. We hebben ervoor gekozen om L4 wel nog te laten zwemmen.
 • De gymlessen kennen een normaal verloop.

Wat met de voor- en naschoolse opvang?

 • De voor- en naschoolse opvang blijft aangeboden. Klasgroepen worden hier wel gemengd. Maak enkel gebruik van de voor- en naschoolse opvang indien noodzakelijk.

 • De huiswerkklas wordt tijdelijk niet meer georganiseerd door Hib-Hop.

Mag een jarige leerling trakteren in deze coronatijden?

 • Als je een traktatie wil meebrengen naar school, maak deze dan niet zelf (bv. zelf gebakken cake of cupcakes), maar zorg voor een voorverpakte traktatie.
 • Denk aan alternatieve manieren om de klas van je kind te trakteren: een cadeau voor de klas, een leuke klasactiviteit, ... 

Zijn ouders en derden toegelaten op school?

 • Ouders die de schoolgebouwen binnenkomen, dragen een mondmasker. Kom enkel binnen als dit noodzakelijk is. 
 • Oudercontacten gaan enkel digitaal door. Voor kwetsbare gezinnen of uitzonderlijke situaties maken we hier een uitzondering op.
 • De aanwezigheid van derden blijft beperkt tot de mensen die noodzakelijk zijn om de leerplandoelen te behalen. Hieronder verstaan we: CLB-medewerkers, stagiaires en (zorg)ondersteuners.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Stimuleer je kind om de maatregelen te volgen die de school voorziet. Blijf niet praten aan de schoolpoort.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school. Volg het circulatieplan.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen en moedig je kind aan om dat ook te doen.
 • Kom niet onaangekondigd op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

Welke regels gelden er voor het brengen en afhalen van mijn kind?

De regels die gelden voor het brengen en afhalen zijn per vestiging anders en worden door de vestigingsdirecteur gecommuniceerd via mail. Ook wanneer er wijzigingen gebeuren, word je hier tijdig van op de hoogte gebracht.

Wat gebeurt er als een leerling of leerkracht positief testte of in contact kwam met een positief geteste persoon?

De contactopspoorders contacteren het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) als iemand op school besmet is met het coronavirus. Zij zoeken uit met wie de zieke leerling of leraar contact had via een contactonderzoek. Zo gaan ze na of die contactpersonen ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen.  Wanneer een personeelslid besmet is, neemt het CLB ook contact met de arbeidsarts van de onderwijsinstelling. 

Het CLB heeft daarvoor een stappenplan. Dat stappenplan gebruiken ze ook bij andere besmettelijke ziektes. 

Wat doen de contactopspoorders en het CLB?

 • Het CLB gaat de contacten van de zieke binnen de school na én belt hen, de ouders, voogd of opvoedingsverantwoordelijke.
  • Met wie had de ziekte contact? Wat is de leeftijd van de contacten? Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat. 
 • De contactopspoorders gaan de contacten van de zieke buiten de school na en contacteren hen telefonisch of via sms. Let op voor misbruiken: 
  • Bellen gebeurt enkel via 02 214 19 19.  
  • Sms'en gebeurt enkel via 8812. 

Test- en quarantaine strategie gevolgd door het CLB:

 • Wanneer een leerling symptomen heeft, blijft deze thuis en laat zich, na advies van de huisarts testen. Als de test positief is, verwittig dan zo snel mogelijk de school via corona@kraal.be.
 • Bij 3 of meer besmettingen (vastgesteld met een PCR-test) binnen 7 dagen en binnen dezelfde klas gaat de klas 7 dagen in quarantaine.
 • Wanneer de leerkracht positief test (vastgesteld met een PCR-test), wordt de klas beschouwd als hoog-risico contact. De klas zal, na contact-onderzoek door het CLB, al dan niet mee in quarantaine geplaatst worden.

Wat met de kinderen bij wie er een besmetting is binnen het gezin?

Een inwonend gezinslid heeft een test laten afnemen en wacht op het resultaat: het kind mag in afwachting van het testresultaat van de ouder/het gezinslid naar school, tenzij de huisarts beslist dat het hele gezin al in quarantaine moet.

 • Ouder/gezinslid test negatief en het kind heeft geen symptomen: het kind komt naar school.
 • Ouder/gezinslid test positief: hier is sprake van een hoog risico contact!

  • Kleuterschool (kinderen onder de 6 jaar)
   Het kind blijft in quarantaine tot 10 dagen. Gedurende deze quarantaine moet men aandachtig zijn voor ziektetekens en tweemaal per dag de temperatuur nemen. Bij ziektetekens moet men de huisarts telefonisch contacteren voor advies. Er kan geopteerd worden het kind te laten testen op dag 10. Indien deze test negatief is, mag het kind terug naar school. Er dient wel nog een tweede test afgenomen te worden op dag 17. Daarna komt het kind terug naar school, tenzij er een nieuw geval is in het gezin. Er zijn in dit scenario geen maatregelen voor de andere kinderen van de klas, voor de leerkracht of voor de buitenschoolse opvang in de school.

  • Lagere school 6-12-jarigen
   Vanaf lagere schoolleeftijd ondergaat het kind ook een test (geen thuisisolatie van indexpersoon: eerste test zo snel mogelijk, tweede test op dag 10, 3de test op dag 17/ thuisisolatie van indexpersoon: eerste test zo snel mogelijk en tweede test op dag 7).
   • Bij negatief testresultaat van de eerste test blijft het kind in quarantaine (gaat niet naar school of hobby’s) gedurende 10 dagen. Er dient een tweede test op dag 10 afgenomen te worden. Als deze test negatief is, komt het kind terug naar school, tenzij er een nieuw geval is in het gezin. Er dient een derde test te worden afgenomen op dag 17. Er zijn in dit scenario geen maatregelen voor de andere kinderen van de klas, voor de leerkracht of voor de buitenschoolse opvang in de school.
   • Als het kind zelf positief test of COVID-19 heeft, mag het terug naar school ten vroegste 10 dagen na het begin van de symptomen of na de dag van afname van de test en op voorwaarde dat het 3 dagen koortsvrij is en de symptomen beduidend verbeterd zijn. Ook dan zijn er geen maatregelen voor de andere kinderen van de klas, voor de leerkracht of voor de buitenschoolse opvang in de school omdat zij beschouwd worden als contactpersonen met een laag risico.

Contact

Mijn kind inschrijven

Mijn kind inschrijven
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x