Corona - Maatregelen en richtlijnen schooljaar 2020-2021

Mag mijn kind naar school?

Is je kind verkouden, vertoont hij/zij één van de symptomen van corona en ben je niet zeker of je hem/haar wel naar school mag sturen? Volg het advies in deze beslisbomen. 

Opgelet! De beslisbomen werden op 20/10/2020 geüpdatet volgens het advies van de laatste veiligheidsraad.


Wat als je kind ziek wordt op school?

Wordt je kind ziek op school of in de opvang? Dan contacteert de school je om het op te halen.

 • Je kind wordt meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal geplaatst tot je je kind kan komen halen. Het lokaal en het materiaal waarmee je kind in contact kwam, worden ontsmet.
 • Raadpleeg de huisarts. Laat je kind testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met wie je kind contact had gecontacteerd.

Wat als jouw kind, een kind op school of een leraar besmet is met corona?

De contactopspoorders contacteren het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) als iemand op school besmet is met het coronavirus. Zij zoeken uit met wie de zieke leerling of leraar contact had via een contactonderzoek. Zo gaan ze na of die contactpersonen ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen.  Wanneer een personeelslid besmet is, neemt het CLB ook contact met de arbeidsarts van de onderwijsinstelling. 

Het CLB heeft daarvoor een stappenplan. Dat stappenplan gebruiken ze ook bij andere besmettelijke ziektes. 

Wat doen de contactopspoorders en het CLB?

 • Het CLB gaat de contacten van de zieke binnen de school na én belt hen, de ouders, voogd of opvoedingsverantwoordelijke.
  • Met wie had de ziekte contact? Wat is de leeftijd van de contacten? Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat. 
 • De contactopspoorders gaan de contacten van de zieke buiten de school na en contacteren hen telefonisch of via sms. Let op voor misbruiken: 
  • Bellen gebeurt enkel via 02 214 19 19.  
  • Sms'en gebeurt enkel via 8812. 

Wat na het contactonderzoek?

Is je kind een hoog risico contact  van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven.

 • Tijdens de quarantaine is het de bedoeling dat jekind thuisblijft en sociale contacten vermijdt. Neem 2 keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen, dan moet je de huisarts telefonisch contacteren. In overleg met de huisarts worden testen afgenomen. 
 • Wordt je kind niet ziek  tijdens de quarantaine, dan kan het nadien terug naar school. 
 • Wordt je kind ziek tijdens de quarantaine, dan komt je kind niet naar school. De periode van afwezigheid wordt verlengd met een ziekteattest van je huisarts.

Is je kind een laag risico contact  van de besmette persoon? 

 • Je kind mag naar school.
 • Laat je kind (vanaf 12 jaar) buiten een mondmasker dragen.
 • Je kind moet 1,5 meter afstand houden van andere personen.
 • Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen.
 • Krijgt je kind ziektesymptomen? Dan contacteer je je huisarts telefonisch. Deze poster kan je helpen om de symptomen te herkennen. Twijfel je? Contacteer je Centrum voor Leerlingenbegeleiding en vraag om advies. 

Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.

Lees meer over wat een hoog en laag risico contact is.


Hoe zorgen we voor een goede handhygiëne?

Handen wassen met zeep of alcoholgel?

Geef voorrang aan water en zeep.

Zowel handen wassen met zeep als je handen reinigen met alcoholgel zijn goed voor de handhygiëne. Het gebruik van alcoholgel is minder effectief wanneer je handen nat of vuil zijn. Het is niet nodig om zowel je handen te wassen met water en zeep als je handen te desinfecteren met alcoholgel. 1 van de 2 volstaat. 

Wanneer was je je handen?

 • Voor je kind naar school vertrekt.
 • Bij aankomst op de school.
 • Bij het binnenkomen van de klas (na de speeltijd).
 • Na toiletbezoek.
 • Voor en na de maaltijd.
 • Voor het verlaten van de school.
 • Na hoesten, snuiten of niezen.
 • Na het bedienen van machines tijdens praktijklessen.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. Vermijd om handen of kussen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.


Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Moet je kind een mondmasker dragen? Moedig het aan om het te dragen op de plaatsen waar dit verplicht is.
 • Stimuleer je kind om de maatregelen te volgen die de school voorziet. Blijf niet praten aan de schoolpoort.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school. 
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen en moedig je kind aan om dat ook te doen.
 • Als je kind zelfstandig naar school komt: moedig het aan om direct na de lessen naar huis te komen en niet te blijven hangen met de schoolvrienden.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam? Maak dan een afspraak telefonisch of via mail.
 • Vanaf bepaalde pandemiefases: kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats. Lees meer over de aanwezigheid van ouders op school.

Wie draagt er een mondmasker op school?

Basisonderwijs (kleuter en lager)

 • Leerlingen uit het basisonderwijs (ook al zijn ze 12+) hoeven geen mondmasker te dragen.
 • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
 • Personeel moet geen mondmasker dragen:
  • Wanneer ze in contact komen met kleuters (kleuteronderwijs), ongeacht de afstand.
  • Tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
 • Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en wanneer ze de school betreden.

Mogen ouderraden doorgaan op school?

Ja, leerlingenraden en ouderraden zijn essentiële bijeenkomsten en mogen dus doorgaan op school. Je moet wel de veiligheidsmaatregelen respecteren: draag een mondmasker en hou voldoende afstand van elkaar.

Contacteer hiervoor de directeur. 


Mag een jarige leerling trakteren in deze coronatijden?

 • Als je een traktatie wil meebrengen naar school, maak het dan niet zelf (bv. zelf gebakken cake of cupcakes). 
 • Hoe kan je coronaproof trakteren op school? Denk aan alternatieve manieren om de klas van je kind te trakteren, bijvoorbeeld voorverpakte traktaties. Zo beperk je het besmettingsgevaar.
 • Was zeker je handen voor je de traktaties aankoopt en afgeeft


Wat als je terugkomt uit een land met code oranje of rood en je kind zit in quarantaine?

Je komt terug uit een land met code oranje en je kind gaat vrijwillig in quarantaine:

 • Je verwittigt je school.
 • Je school zal de afwezigheid wettigen.
 • Je school kan wel vragen om een bewijsstuk voor te leggen over de terugkeer naar België.

Je komt terug uit een land met code rood en je kind moet in quarantaine:

 • Je verwittigt je school.
 • Je neemt contact op met je huisarts en laat je testen. Dit is een wettelijke verplichting. De test wordt terugbetaald.
 • Je krijgt van je arts een quarantaine-attest.
 • Je bezorgt het quarantaine-attest aan je school. Hiermee is de afwezigheid van je kind gewettigd.

Of je nu uit een land met code oranje of rood komt: vraag steeds aan je school hoe je kind op de hoogte kan blijven van leerstof.  Je school kan afstandsonderwijs voorzien voor je kind. Dat kan echter ook op andere manieren. Je school bepaalt dit zelf.


Mag je school je kind weigeren omdat het terugkomt uit een land met code oranje of rood?

Je komt terug uit een land/regio met code oranje

Als je terugkomt uit een land/regio met code oranje, neem je best contact op met je huisarts om je te laten testen. Dit is echter geen wettelijke verplichting. Je school kan je kind daarom niet weigeren op school. Er wordt immers gevraagd om vrijwillig je verantwoordelijkheid op te nemen.

Je komt terug uit een land/regio met code rood

Als je terugkomt uit een land/regio met code rood, moet je in België onmiddellijk in quarantaine gaan en je verplicht laten testen. Dit is een wettelijke verplichting. Je school kan je kind daarom weigeren op school en terugsturen naar huis.

Lees meer over wat je moet doen als je kind in quarantaine zit.

Informeer bij je school naar de mogelijkheden om op de hoogte te blijven van leerstof. Je school kan afstandsonderwijs voorzien voor je kind. Dat kan echter ook op andere manieren. Je school bepaalt dit zelf.


Wat als een leerling ziek wordt in de opvang?

 • Iedereen houdt afstand en de school vangt de leerling in een afzonderlijke ruimte op.
 • De school verwittigt onmiddellijk de ouders om de leerling te komen ophalen.
 • De school ontsmet het lokaal en het materiaal waarmee de leerling in aanraking kwam en verlucht deze ruimte.Contact

Vrije inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Mijn kind inschrijven
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x