(pagina bijgewerkt: juli 2018)

Zwemmen en fietsen

Op onze scholen doen onze kinderen natuurlijk niet alleen nuttige kennis op.  Ze leren ook vaardigheden die doorheen heel het leven belangrijk zijn.  Twee van deze vaardigheden zijn zwemmen en fietsen.

                                                                                                                                                                                                                        

ZWEMMEN

Om de twee weken gaan de kinderen van het 1e, 2e en 3e leerjaar zwemmen in het zwembad van Kessel-Lo (14 beurten per schooljaar). Deze zwemlessen zijn volledig gratis. Dat wil zeggen dat de kosten ervan niet doorgerekend worden aan de ouders.  De totale kost wordt betaald door het schoolbestuur. Zwemonderricht is slechts 1 jaar verplicht.  Het schoolbestuur van De Kraal doet hier een ernstige inspanning om dit gevoelig uit te breiden.  Dit kost de school elk jaar meer dan 25000 euro. Aangezien Herent niet beschikt over een zwembad, moeten wij immers ook zorgen voor busvervoer naar het zwembad van Kessel-Lo.

Bij het begin van het schooljaar worden de kinderen volgens hun zwemniveau opgedeeld in 4 groepen. Elke groep wordt begeleid door een leerkracht bewegingsopvoeding of door een begeleider van Sporty.
Afhankelijk van de niveaugroep wordt er gezwommen in het instructiebad, voor- of achteraan in het grote bad.
Door op deze manier te werken vergroten we de leerkansen van de kinderen en kunnen de leerkrachten een krachtige leeromgeving creëren die aangepast is aan elk niveau.

In het Leuvense is het niet eenvoudig om een zwembad te vinden waar we kunnen gaan zwemmen.  Vanaf het schooljaar 2014-2015 heeft de stad Leuven bovendien het zwemmen 25% duuder gemaakt voor scholen van buiten Leuven. We hopen dan ook dat de gemeente Herent snel werk maakt van een eigen zwembad zoals voorzien.  Omdat we dan minder tijd verliezen met het vervoer naar het zwembad, zullen onze kinderen dan ook meer tijd kunnen doorbrengen in het zwembad zelf.

FIETSEN

In het 5de leerjaar werken alle leerlingen toe naar het fietsexamen. Het einde van het schooljaar istaat voor het vak wereldoriëntatie in het teken van het thema 'verkeer'.  DE leerkrachten bereiden samen met de leerlingen een praktisch fietsexamen voor.  De leerkrachten houden in de klas enkele theoretische lessen rond bijvoorbeeld verkeersborden.  Daarnaast komt de wijkagent van het politiekorps Herko naar school en kijkt na of alle fietsen in orde zijn voor het gebruik op de openbare weg.  Het laatste onderdeel van het thema verkeer houdt een praktische fietsproef in.  Het parcours wordt enkele keren met de klasleerkracht en een begeleidende leerkracht ingeoefend tijdens de lesuren.  Daarnaast vraagt het leerkrachtenteam ook aan de ouders om regelmatig dit parcours te oefenen.  De route voor de leerlingen van het Centrum en de Schaffelkant kan je hieronder bekijken.  Leuk om je kinderen al wat voor te bereiden.  Ze gaan zich dan zich zekerder voelen bij het oefenen met de leerkracht en zekerheid zal leiden tot een veiligere houding in het verkeer.