Voor- en naschoolse opvang

                                                                                                                                                                                                                                                     (pagina bijgewerkt: juli  2018)

 De Kraal participeert in het gemeentelijk initiatief HIB-HOP.  We organiseren de voor- en de naschoolse opvang dus niet zelf.  Zowel de activiteiten als de begeleiding ervan vallen onder het Hib-Hop-initiatief, georganiseerd door IGO-Leuven in samenwerking met de gemeente Herent..


Hib-Hop
voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar
Een samenwerking tussen al de scholen van Herent, de gemeente Herent en IGO Leuven

Meer inlichtingen:

http://www.hib-hop.be
- of contacteer Karin De Win, coördinator Hib-Hop, 
016 29 85 56 of 0496 25 85 02 (Karin De Win)
mail: karin.dewin@igo-leuven.be

Ouders die voor-, naschools, tijdens schoolvrije dagen of tijdens de vakanties gebruik willen maken

van Hib-Hop, moeten zich vooraf registreren in het opvangprogramma

QriKo en de individuele QR-code van hun kind(eren) meebrengen,

telkens zij van de Hib-Hop opvang gebruik maken.

 Deze en alle afspraken kan je nalezen in het huishoudelijk reglement van Hib-Hop.