Taalengagement van ouders

                                                                                                                                                                                                                                        (Pagina bijgewerkt juli 2017)

De Kraal is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het moeilijker heeft bij het leren. Wij als school  engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door:

-      Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio)

-      Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met het aanbod in de regio)

-      Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)

-      Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er  een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels).

-      Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.

-      Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.

-      Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.

-      Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …)

-      Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten.

-      Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.

-      Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.

-      Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.

-      Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen.

-      Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders

-      Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.

-      Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.

-      Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.