(pagina bijgewerkt: juli 2018)

Solidariteitsacties: Kraal vol kleuren.

Wij willen de kinderen leren kennismaken maken met de wereld rondom hen en ver daarbuiten. We proberen dit te doen door hun blik te verruimen met verschillende projecten. 

De werkgroep “Kraal vol kleuren” (KVK) werkt hiervoor een jaarthema uit dat start bij het kind en de klas en zet stilaan de deur open naar de anderen.

Tijdens de adventsperiode (voor Kerstmis) willen we iets concreet doen voor de voedselbank van Herent en voor de actie Welzijnszorg. Op elke vestigingsplaats is er een ophaling van voedsel voor de voedselbank, dit komt ten goede aan gezinnen uit Herent die nood hebben aan ondersteuning. Op sommige plaatsen wordt er meegedaan aan de actie ‘soep op de stoep’. We geven in de godsdienstactiviteiten ook aandacht aan het project van Welzijnszorg.

Tijdens de veertigdagentijd (voor Pasen) steunen we een derdewereldproject. In onze scholen kiezen we elke twee jaar een nieuw project. De criteria: het is een kleinschalig project dat zeker werkt ten voordele van kinderen, er is een contactpersoon in onze school en er is een beurtsysteem voor de verschillende continenten. In het eerste jaar is het de bedoeling om vooral educatief te werken: we leren het land en het project kennen, in samenwerking met de organisatie die we steunen. We doen dat eerste jaar ook een kleine financiële actie - meestal een marktje waarop knutselwerkjes van de kinderen verkocht worden. Het tweede jaar herhalen we kort de informatie over het land en het project, maar doen we vooral een financiële actie - een sponsortocht.

In samenwerking met de andere scholen van de gemeente Herent, werkt De Kraal ook mee aan uitwisselingsproject met scholen in Guatemala

2015: De Kraal steunt Opus III met een cheque van 20000 euro!

2013: De Kraal steunr Madagaskar