Schooluren en middagopvang

Bijgewerkt juli 2018

Openingsuren en middagopvang

Tijdens de schooldagen 

 Is er voorschoolse opvang (zie Hib-Hop)

vanaf 7.30 uur

 Beginnen de activiteiten

om 8.35 uur

 Eindigen de activiteiten 's middags

om 12.15 uur

 Is er middagopvang met o.m. refter

Van 12.15u tot 13.25u

 Herbeginnen de activiteiten

om 13.25 uur

 Eindigen de activiteiten

om 15.20 uur

 Is er naschoolse opvang (zie Hib-Hop)

tot 17.30 uur (Centrum) en 18 uur (andere)

Op woensdag:

*

Eindigen de activiteiten

om 12.10 uur

Is er naschoolse opvang (zie Hib-Hop)

tot 14 uur (tot 19 uur in het Wildemanspark)

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

Middagopvang

Voor wie kiest voor de middagopvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, wordt een kostenvergoeding aangerekend van ongeveer 0,92 euro per dag. Deze vergoeding zal ons deels helpen bij de kosten die de middagopvang met zich meebrengt: vrijwilligers en op sommige dagen professionele werknemers van IGO-Leuven, meubilair en energiekosten. Anderzijds stelt deze vergoeding ons ook in staat het pedagogisch comfort voor de leerlingen van De Kraal op peil te houden na het afschaffen van de drankenverkoop. Dat werd zo afgesproken op de scholenraad waarin de ouders van alle ouderraden van De Kraal vertegenwoordigd zijn.

In het begin van het schooljaar geven de ouders aan of ze van deze dienst gebruik willen maken. Er zijn twee mogelijkheden. Beide mogelijkheden gelden voor het hele schooljaar. In een schooljaar zijn er ongeveer 138 reftermiddagen. Hoewel elke maand een verschillend aantal reftermiddagen telt, opteren we voor het factureren van een vast bedrag per maand. Dat bedrag is gebaseerd op het totale aantal reftermiddagen op het schooljaar. Elke schoolmaand (september tot juni) zetten we dat vast bedrag op de leerlingenrekening.

  1. Elke middag van de refteropvang gebruik maken: 12.25 euro per maand. 5 reftermiddagen worden niet aangerekend ter compensatie van mogelijke ziektedagen.
  2. 1 of 2 keer per week gebruik maken van de refteropvang: 7.15 euro per maand.

Speciale tarieven:

  1. De vergoeding voor middagopvang is gratis voor alle kinderen die van de overheid schooltoelage ontvangen. Ouders brengen hiervoor het bewijs binnen op het secretariaat.
  2. Het derde en de volgende kinderen van hetzelfde gezin die in De Kraal naar school gaan krijgen een korting van 50%.

Aangezien het om kinderopvang gaat, ontvangen alle ouders die hiervan gebruik maken, zoals de wet het voorschrijft, een fiscaal attest. Het bedrag dat op dit fiscaal attest wordt opgegeven, kan afgetrokken worden van de inkomsten die aangegeven worden in de personenbelasting. Naargelang de belastingschijf levert dit een belastingvermindering op van 25 tot 50% op het ingebrachte bedrag op dit fiscaal attest. Op het fiscaal attest mogen wij wettelijk alleen de opvanguren vermelden van kinderen onder de twaalf jaar die in het betreffende jaar effectief aan de school betaald werden. Het feit alleen dat de uren op een rekening staan is niet voldoende.

Wegens praktische redenen kunnen enkel in Winksele warme maaltijden worden aangeboden. 
De maaltijd bestaat uit soep en een hoofdschotel.