Schooltoelage aanvragen

                                                                                                                                                                                                                                        (Pagina bijgewerkt juli 2018)

Ook voor kleuters en kinderen van de lagere school kan je een schooltoelage aanvragen.   Financieel is dat voor de ouders dubbel interessant omdat ze op De Kraal dan geen middagbijdrage moeten betalen.  Breng een bewijs van schooltoelage binnen en we rekenen de bijdrage niet meer aan en betalen de reeds betaalde bijdragen terug. Niet alleen de ouders zelf zijn gebaat bij een eventuele schooltoelage.  Sinds kort heeft de minister ook beslist dat een school voor elk kind dat een schooltoelage krijgt, extra financiële ondersteuning aan de school wordt aangeboden!  Het is dus in ons beider belang dat jullie proberen een schooltoelage te ontvangen.  Dat is vrij eenvoudig.  Je kan dit online aanvragen: https://studietoelagen.be/ 
Meer informatie over de schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamseoverheid kan je krijgen: 
op 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.

via het webformulier: https://studietoelagen.be/digitaal-loket-school-en-studietoelagen

tijdens zitdagen: Overzicht infodagen

Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar ouders aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hun een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dat enkel nog nakijken en terugsturen