Schoolbestuur De Kraal

                                                                                                                                                                                                                                             (pagina bijgewerkt: juli 2018)

 

  Alle scholen van De Kraal worden bestuurd door de vzw De Kraal.

 

Voorzitter: Hubert VAN BROEKHOVEN: hubert.vanbroekhoven@kraal.be  Tel 016 88 43 07

Ondervoorzitter: Jacques BONTE: jacques.bonte@kraal.be

Secretaris: Richard Raeymaekers (voorzitter OCDK):  richard.raeymaekers@kraal.be

Penningmeester: Diane Schueremans (voorzitter CPBW) :  diane.schueremans@kraal.be

Christiane Cockx: chris.cockx@kraal.be

Johan Vervoort:   johan.vervoort@kraal.be

Rien Wevers:  rien.wevers@kraal.be

Hans Dequeker: hans.dequeker@kraal.be

Véronique De Roeck, veronique.deroeck@kraal.be

Karen Nackom, karen.nackom@kraal.be