Scholengemeenschap 'PLUS'

                                                                                                                                                                                                                                             (pagina bijgewerkt: december 2018)

Vroeger vormden de scholen van De Kraal samen 1 kleine scholengemeenschap. Vanaf het schooljaar 2014-2015 hebben 15 scholen uit het Leuvense zich verenigd.  Zij vormen nu samen de scholengemeenschap ‘Plus’ en vertegenwoordigen 4900 leerlingen:

De scholen van De Kraal uit Herent (5 administratieve scholen).
De scholen van De Ark  uit Heverlee (2 administratieve scholen).
De katholieke scholen van Kessel-Lo (5 administratieve scholen).
De Sint-Pietersschool van Korbeek-Lo (1 administratieve school).
De Twijg uit Wijgmaal (1 administratieve school).
Bleydenberg uit Wilsele (1 administratieve school). 

Deze scholen werken samen, zowel op bestuurlijk als op pedagogisch vlak.  .

De directies en schoolbesturen van deze scholen werken nauw samen.  Raf Somers, Veerle Amter, Martine Foulon en Reinhilde Vanderlinden  hebben een taak als directeur in deze scholengemeenschap.

Lees hier de samenwerkingsovereenkomst van de scholen uit de scholengemeenschap 'Plus'

Samenwerkingsverband SURPLUS

Ondertussen lopen er sinds enige jaren gesprekken om de bestaande 29 schoolbesturen van alle basisscholen, scholen secundair onderwijs en scholen buitengewoon onderwijs te verenigen in 1 schoolbestuur voor alle scholen in Leuven en omstreken, het zgn. BOS (Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting). In het BOS zouden de scholen gegroepeerd samenwerken in 3 clusters.  De Kraal werkt in dat verband reeds van het schooljaar 2018-2019 intens samen met de scholen van De Ark (Heverlee), Bleydenberg (Wilsele) en De Twijg (Wijgmaal). De samenwerking van deze scholen heet 'Surplus'.  De directeurs werken nauw samen en ook de schoolbestuurders komen 4 maal per jaar samen in de zgn 'clusterraad'.

Een overzicht en meer info vind je op www.surplusscholen.be 

 

.