Schaffelkant - Kleuteronderwijs 2017-2018

LgA Ann Quaeyhaegens

LgA Lieze Dierck

LgB Inge Sliepers

LgC Ann Meus

LgC Lieze Dierck

LgD Freya Vansteenkiste

LgE Marga Van Der Auwera

Schaffelkant - Lager onderwijs 2017-2018

LA Hilde Vanvuchelen

LA Erika Clauwaert

LB Katrien Put

LC Tine Van Ende

LD Marleen Pollers

LE Hilde Vansteenwegen

LF Sigrid Colpaert

L5a Lies Van Braeckel

L5a Femke Mattheeussen

L5a (interimaris ) Jasmina Camilleri

L5b Kim Geypen

L6 Raf Vankerckhoven

Schaffelkant - KraalZorg 2017-2018

Zorgcoördinator Renaat Mellaerts

Zorgleerkracht kleuterschool Lieze Dierck

Zorgleerkracht lagere school Goele Kuijpers

Zorgleerkracht lagere school Lies Van Braeckel

Ankerleerkracht persoonsgerichte vaardigheden Griet Noben

Schaffelkant - KraalGym 2017-2018

Gym Lander Rommens

Zwemmen Steven Coomans

Zwemmen Nicole Maes

Schaffelkant - Kinderverzorgster 2017-2018

Kinderverzorgster Greet Demeyer

Schaffelkant - Directie 2017-2018

Directeur Schaffelkant Dominique Lambrechts