Rapporten

 

                                                                                                                                                                                                                                                 (pagina bijgewerkt: september 2016)

 

De rapporten worden in de lagere uitgedeeld:

 • Deze worden uitgedeeld op:

  • Herfstrapport in de week voor de herfstvakantie (week van 17 oktober 2016).
  • Kerstrapport in de week voor de kerstvakantie (week van 19 december 2016).
  • Winterrapport in de week voor de krokusvakantie (week van 20 februari 2017).
  • Lenterapport in de  week voor de paasvakantie (week van 27 maart 2017).
  • Zomerrapport in de laatste week van het schooljaar (week van 26 juni 2017).

   

  We leggen de nadruk op wat het kind al goed kan, want niets werkt zo motiverend als aanmoediging. Het rapport is tevens een uitnodiging om ons samen in te zetten voor jouw kind.

  Met ons vernieuwd rapport hebben we een uitstekend instrument ter beschikking om de vorderingen van elk kind weer te geven. We leggen de nadruk op wat het kind al goed kan, want niets werkt zo motiverend als aanmoediging.

Het rapport is tevens een uitnodiging om ons samen in te zetten voor jouw kind. Ouders en leerkrachten zijn immers goed geplaatst om elk kind te begeleiden, ook als het soms geconfronteerd wordt met kleine of grote moeilijkheden. Dit kan natuurlijk alleen als we mekaar op de hoogte houden.
Aan de hand van de gegevens uit toetsen wordt er verder gedifferentieerd en geremedieerd tijdens de lessen. (Differentiëren bestaat erin om binnen een klasgroep de moeilijkheidsgraad te laten variëren zodat sommige leerlingen met iets moeilijkere oefeningen op hun niveau uitgedaagd worden, terwijl andere leerlingen de basisstof nog eens extra herhalen. Remediëren probeert om problemen op een bepaald punt weg te werken.)

Je vindt op het rapport geen klasmediaan of klasgemiddelde. We vinden het immers belangrijk om de groei van elk kind apart te bekijken, nl. welke vorderingen, welke stappen vooruit maakt het?

Via het rapport krijgt u een beeld van het bereikte niveau, van de inspanningen en van de vorderingen.

We bekijken deze vorderingen niet alleen wat kennis betreft, een kind is tenslotte meer dan dat alleen .
Zo werken we aan een attituderapport, een evaluatiedocument voor mediaopvoeding en een evaluatiedocument voor bewegingsopvoeding.
Op die manier krijg je een zo totaal mogelijk beeld van jouw kind op school.

 

 

Rapporten worden uitgedeeld in het kader van goed be-zorgd basisonderwijs. Ze passen als logisch moment in het chronlogisch veroop van de KraalZorg in onze scholen.  Lees daar om ook onze zorgvisie: http://www.kraal.be/modxr/zorgvisie-en-beleid.html