(pagina bijgewerkt: oktober 2017)

 

Onze rapporten hebben de bedoeling de leerlingen en de ouders informatie te geven over hun eigen leerproces en over de vordering die ze maken. Het kan gaan om verworven kennis, attitudes en vaardigheden op alle domeinen van de ontwikkeling. Onze rapporten kunnen dan ook heel divers zijn en bevatten al dan niet punten, reflecties van de leerkrachten, spiegelreflecties van de leerlingen zelf of diverse vormen van zachte kwalitatieve dan wel kwantitatieve informatie. 

Deze ‘rapporten’ zijn voorzien in:

  • de week voor de herfstvakantie (30 oktober 2017).
  • de week voor de kerstvakantie (23 december 2017).
  • de week voor de krokusvakantie (10 februari 2018).
  • de week voor de paasvakantie (31 maart 2018).
  • de laatste week van het schooljaar (30 juni 2018).

We leggen de nadruk op wat het kind al goed kan, want niets werkt zo motiverend als aanmoediging. Het rapport is tevens een uitnodiging om ons samen in te zetten voor jouw kind. Soms stellen we ook kleine of grote moeilijkheden vast. Ook jouw kind kan dit meemaken. Als ouders en leerkrachten zijn we goed geplaatst om jouw kind te begeleiden bij het overwinnen van die moeilijkheden. Dit kan alleen als we elkaar op de hoogte houden.

Aan de hand van de gegevens uit toetsen wordt er verder gedifferentieerd en geremedieerd tijdens de lessen. (Differentiëren bijvoorbeeld door middel van 4-sporenbeleid e.a. ) bestaat erin om binnen een klasgroep de moeilijkheidsgraad te laten variëren zodat sommige leerlingen met iets moeilijkere oefeningen op hun niveau uitgedaagd worden, terwijl andere leerlingen de basisstof nog eens extra herhalen. Remediëren probeert om problemen op een bepaald punt weg te werken.)

Je vindt op het rapport geen klasmediaan of klasgemiddelde. We vinden het immers belangrijk om de groei van elk kind apart te bekijken, nl. welke vorderingen, welke stappen vooruit maakt het?

Fragment uit een attituderapport:

Fragment uit een spiegelrapport:

 

Rapporten worden gemaakt en uitgedeeld in het kader van goed be-zorgd basisonderwijs. Ze passen als logisch moment in het chronologisch verloop van de KraalZorg in onze scholen.  Lees daar om ook onze zorgvisie: