Communicatie met ouders: Questi

De vorige jaren is de communicatie tussen school en ouders verlopen via ‘Schoolonline’ dat in 2018 ophoudt te bestaan.  We gingen met De Kraal op zoek naar nieuwe software.  Onze zorgdossiers en onze rapporten maken nu gebruik van het programma ‘Questi’.  Ook de communicatie zal in de toekomst langs Questi verlopen.  Het is een veilig communicatieplatform dat volledig voldoet aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving (GDPR). 

Al onze ouders worden met hun mailadres in Questi ingeven als gebruiker.  Van zodra jouw naam is ingegeven, ontvang je een mail met verdere instructies.  We sturen geen mails meer met informatie.  Wel krijg je, indien je dat zo aanduidt in Questi, in je mailbox een melding dat er een nieuw bericht is in Questi.  Als je in Questi inlogt, kan je dan dit bericht en de eventuele bijlagen lezen en er op reageren.  Je zal bijv. ook het rapport van kind in Questi kunnen raadplegen.

We vragen begrip voor de overgangsfase.  In het begin van het schooljaar 2017-2018 krijg je wellicht van sommige leerkrachten nog een mail met informatie.  Dit is tijdelijk omdat we het systeem eerst in orde moeten zetten. Bij verloop van tijd wordt er alleen nog via Questi gecommuniceerd.

Wie echt geen mailadres heeft, ontvangt de berichten op papier via de boekentas zoals voorzien in het schoolreglement.  De klastitularis zorgt daarvoor.

Hieronder kan je over de werking van Questi voor ouders enkele filmpjes downloaden en bekijken:

1. Stap 1: eerste keer inloggen

 

2. Wat zie je als je als ouder inlogt:

3. Hoe kan ik een nieuwe converstatie (bericht) aanmaken?

4. Hoe kan ik afmelden?