Overleggen in De Kraal: met leerlingen, ouders, leerkrachten,...

 

                                                                                                                                                                                                                                             (pagina bijgewerkt: juli 2019)

 De basisscholen van De Kraal worden gekenmerkt door een hoge mate van overleg tussen de verschillende partners: 

Ouders

 • De ouders organiseren zich per school of campus in een Ouderraad.  We hebben een ouderraad in het Centrum , Den Doren, de Schaffelkant en  Winksele .  Elke ouder kan zich voor de ouderraad kandidaat stellen.  Op de ouderraden is meestal ook iemand van de directie aanwezig als raadgever en waarnemer.


  Scholenraad september 2016

 • Elke ouderraad kiest enkele afgevaardigden voor de Scholenraad.  In de Scholenraad komen ouders, leerkrachten en leden van de plaatselijke verenigingen (zoals parochies, jeugdbewegingen, KWB, Natuurpunt e.d.m.) 5 keer per jaar samen om te overleggen over belangrijke schoolaangelegenheden, deels wettelijk bepaald. Op de Scholenraad zijn ook enkele leden van het schoolbestuur én enkele leden van het directieteam aanwezig als raadgevers en waarnemers. Het huishoudelijk reglement van de scholenraad vind je hier: huishoudelijk reglement scholenraad De Kraal (wordt vernieuwd in sep^tember 2019)..

  zie ook:

  Ouderraden en schoolkrantjes 
  Communicatie met ouders

Leerkrachten

 • In de maandelijkse personeelsraden (PR) overleggen leerkrachten over allerlei pedagogische en praktische aangelegenheden. 

 • In het vestigingsoverleg bespreken de leerkrachten van een bepaalde vestiging samen met hun directeur allerlei praktische en pedagogische zaken.

 • In het LOC (lokaal onderhandelingscomité) of OCDK (Overlegcomité De Kraal) komen afgevaardigden van de leerkrachten samen om personeelszaken te bespreken. Op het niveau van de scholengemeenschap heet dit overleg het OCSG (overlegcomité van de scholengemeenschap).

 • In het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) komen onder leiding van preventie-adviseur Chris Maes afgevaardigden van al onze personeelsleden samen om samen met onze interne en externe preventiedienst de veiligheid op het werk te bespreken. Onze technische bediende Guido Jaspers is ook gemachtigd preventie-adviseur. Hij ondersteunt mee.

 

Directie

In het wekelijkse directieteam komen alle directies samen en bespreken alle mogelijke pedagogische, administratieve en praktische problemen en beleidsopties. In de 'cluster' (zie scholengemeenschap) komen alle directeurs regelmatig samen om van elkaar te leren en gezamenlijk beleid uit te werken. 

Schoolbestuur

Elke maand komt het schoolbestuur (raad van bestuur) van De Kraal samen om de werking in de verschillende scholen te bespreken, te evalueren en beleidslijnen uit te stippelen.  Op deze vergaderingen zijn de directies aanwezig als raadgevers en waarnemers.  De scholengemeenschap 'Plus' wordt bestuurd door het CASS (comité van afgevaardigden van de scholen van de scholengemeenschap).  In 'Surplus' (zie scholengemeenschap) komen de dschoolbestuurders van de verschillende scholen eveneens enkele keren per jaar samen.

Leerlingen

Dit overleggen organiseren wij ook van onderuit bij de leerlingen.  Elke school met een bovenbouw heeft een leerlingenraad.  Afgevaardigden van elke klas komen er samen om aangelegenheden te bespreken die de leerlingen zelf aanbrengen omdat ze hen aanbelangen.  De leerlingenraad wordt zeer ernstig genomen.