Oudercontacten

                                                                                                                                                                                                                                                 (pagina bijgewerkt: juli 2018)

De gesprekken tussen leerkrachten en ouders zijn van essentieel belang voor de goede opvolging van de mogelijkheden van elk kind.

Een oudercontact kenmerkt zich door wederkerigheid tussen leerkracht en ouders. Er wordt informatie uitgewisseld over de evolutie van het kind in zijn totale ontwikkeling en tevens voldoende tijd genomen om bepaalde vragen van de ouders of de leerkracht te bespreken. Gezamenlijk opvoeden vraagt immers om de beste communicatie en inspanningen tot gelijkgerichtheid.

 

Klassikaal:

  • De startavonden eind augustus
  • In september: klassikale ouderavonden in het lager onderwijs en het kleuteronderwijs.     

           

Individueel:

  • In november: in alle klassen.
  • In april: in alle klassen.
  • In juni: voor de instappers (Pasen en Hemelvaart)

Tijdens de oudercontacten is er geen opvang van de kinderen. Daarom mogen ze niet alleen of met andere kinderen worden achtergelaten in de gebouwen of op de speelplaats.

Ouders die een leerkracht of hun directeur buiten deze geplande momenten willen spreken, kunnen altijd een afspraak maken.

Oudercontacten worden gehouden in het kader van goed be-zorgd basisonderwijs. Ze passen als logisch moment in het chronologisch veroop van de KraalZorg in onze scholen.  Lees daar om ook onze zorgvisie: http://www.kraal.be/modxr/zorgvisie-en-beleid.html

Lees ook: