Milieuzorg en mobiliteit op school

 

                                                                                                                                                                                                                                             (pagina bijgewerkt: augustus 2017)

 

De Kraal is een MOS-school (milieuzorg op school).  MOS is een milieuproject van de Vlaamse regering.  We werden MOS-school toen we een beleidsverklaring ondertekenden waarmee we beloven dat we op school samen met leerkrachten én leerlingen een milieuvriendelijke school willen zijn.  De vijf thema's waarrond gewerkt kan worden zijn: afval, mobiliteit, water, natuur en energie.

 

Afval

We produceren in onze scholen een hele hoop afval.  We proberen dit afval zo goed mogelijk te sorteren. 

 

PAPIER. In elke klas zorgt de leerkracht samen met de leerlingen voor een lege doos om papier te verzamelen.  Ecowerf haalt  het papier op.  

 

GROENTE– EN FRUITAFVAL.   In elke vestigingsplaats zijn er één of meerdere speciale groene bakken op de speelplaats.  Daarin kan en moet iedereen zijn groente- en tuinafval deponeren.  De GFT-bakken buiten gezet en haalt Ecowerf ze op.

 

GLAS. In elke vestigingsplaats is een plaats en bak voorzien voor los en gebroken glas.  Deze wordt regelmatig geledigd .

 

BATTERIJEN. In elke vestigingsplaats is een plaats en bak voorzien voor batterijen.   De leerlingen mogen hun gebruikte batterijen meebrengen naar school.  Voor de batterijen die wij inleveren, ontvangen wij punten die we kunnen ruilen voor heel wat leuk schoolmateriaal!  

 

PMD.  PMD-materiaal is niet toegelaten op school.   Ook aluminiumpapier is niet toegelaten.  Boterhammen kunnen meegebracht worden in een brooddoos of lunchbox.

 

 

Mobiliteit 

Wij dringen er op aan in De Kraal dat de leerlingen en de kleuters zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school komen. We dringen er bij de ouders op aan dat alle leerlingen die met de fiets naar school rijden, een fietshelm dragen. In het vijfde leerjaar organiseren wij fietslessen en kunnen leerlingen, na een praktische proef, het fietsbrevet halen. 

De kinderen ontvangen ook een gratis fluovestje. Tijdens klasuitstappen is het dragen van het vestje verplicht. We raden ten stelligste aan dat de kinderen, zowel de voetgangers als de fietsers, het vestje ook dragen tijdens de verplaatsing van thuis naar school en omgekeerd. De leerkrachten die een groep leerlingen met de fiets begeleiden, dragen eveneens een fluovestje en een fietshelm.

Wie toch zijn kinderen met de auto naar school brengt, vragen wij respect op te brengen voor de orde aan de schoolpoort en voor de zwakke weggebruikers.  In samenspraak met de politie van Herent organiseren wij regelmatig acties om mensen daartoe aan te moedigen.

Op het vlak van verkeer heeft de scholenraad van De Kraal in 2013 een 'verkeersmemorandum' geschreven.  Dit bevat de belangrijkste knelpunten in het verkeer op weg naar elk van onze scholen.  Het bijzondere is dat dit verkeersmemorandum kijkt vanuit het gezichtspunt van kinderen.  Die zitten immers niet zo hoog op de fiets als de volwassenen, wat een heel ander perspectief biedt. Het verkeersmemorandum werd overhandigd aan de schepen van mobiliteit, Maarten Forceville. Verschillende partijen én de gemeente heeft laten weten dat ze met dit verkeersmemorandum in de hand de zwakke punten effectief gaan aanpakken.