Klassamenstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (pagina bijgewerkt: juli 2019)

  

Leefgroep of combinatiegroep

In het kleuteronderwijs leven/spelen/ervaren/leren de kleuters in een leefgroep samen met kleuters van dezelfde en/of van een aangrenzende leeftijd. In de lagere school noemen we zulk een klas een combinatiegroepHet onderwijs wordt in die groep zo georganiseerd dat zo maximaal mogelijk rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de leerlingen of ze nu van hetzelfde of van een aangrenzend geboortejaar zijn.  De Kraal streeft ernaar om leeftijdsklassen meer en meer te zien als combinatiegroepen van erg verschillende leerlingen.  Zelfs als de leerlingen in één klas van hetzelfde geboortejaar zijn, is er immers een leeftijdsverschil van 12 maanden!

De samenstelling van de leerlingengroepen gebeurt in overleg met de leerkrachten, de zorgcoördinator en de directie. Dit wordt zorgvuldig overwogen zodat evenwichtige en verbindende klassen worden samengesteld en zodat zo maximaal mogelijk wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de leerlingen en met vrienden.  Uiteraard zijn er verschillen tussen de leerlingen: verschillen in persoonlijkheid, talenten, achtergrond, tempo, interesse, zorgvragen, nood aaan instructie,...  Het ene kind is snel weg met de leerstof, het andere is sociaal erg vaardig, nog een ander is heel sportief of net heel creatief,…  Immers: “Iedereen kan iets en niemand kan alles!”  Om aan die verschillen tussen kinderen tegemoet te komen wordt er gedifferentieerd, veelal door te werken in groepen en hoeken, door meerdere leerkrachten de klas te laten begeleiden, of door leeftijdoverschrijdend te werken zodat leerlingen ook veel meer van mekaar kunnen leren. De leerkracht biedt naast de basisleerstof ook uitdagende opdrachten aan.   Soms krijgt een kind de mogelijkheid om nog wat langer met concreet materiaal te werken. In de klas wordt ook van mekaar geleerd, op alle mogelijke vlakken.  Dat maakt het net zo boeiend!

In het Centrum werken we vanaf het schooljaar 2017-2018 ook met schakelklassen derde kleuterklas - eerste leerjaar. Op woensdag en tijdens een aantal projecten werken de derde kleuterklas en het eerste leerjaar zeer nauw samen in gemengde combinatiegroepen. Hiermee proberen we de voordelen van afzonderlijke klassen én werken met meerdere leeftijden te combineren.  Op die manier krijgen de kinderen de kans om in dat eerste leerjaar ook wat 'zachter' thuis te komen en maken de kinderen van de derde kleuterklas ook vlotjes kennis met het eerste leerjaar. Zo garanderen we een vlotte doorstroming tussen kleuterschool en lagere school. Ook in de andere scholen van De Kraal zijn er intense vormen van samenwerking tussen de kleuterschool en de lagere school om een vlotte doorgaande lijn te garanderen. 

Vaste of wisselende klasgroepen?

In de Kraal werken we bij tegelijk ook met relatief vaste (deel)klasgroepen die enkele jaren mee gaan. Werken met relatief vaste klasgroepen zorgt ervoor dat een groepsgevoel en een sociaal netwerk binnen de klas actief kunnen worden uitgebouwd.  Er kan actief worden gewerkt aan een hechte klasgroep . Dit is ongetwijfeld het belangrijkste argument om niet té vaak de groepen leerlingen grondig door elkaar te mixen.  De basisgroepen of deelgroepen worden gevormd na de kleuterschool.  De samenstellers hebben ruime ervaring met het vormen van groepen.  Daardoor voldoen de groepen aan de basisvoorwaarden van functionele en heterogene groepen en worden het meestal goed functionerende groepen.  Zo worden verscheiden en toch (potentieel) coherente klasgroepen gevormd.  Alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden groepen opnieuw gemengd, altijd in overleg met leerkrachten, directie en zorgbegeleiders. De ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Het werken aan sociaal-emotionele vaardigheden en groeien in verbondenheid zijn belangrijke uitgangspunten van ons opvoedingsconcept. Vanuit de scharniermomenten gaan we met de gevormde groepen op pad.  Kinderen vormen niet van in het begin een hechte groep.  Het is vaak niet meer dan een verzameling individuen. Soms vinden kinderen mekaar vrij snel en soms moeten kinderen nog  een heel proces doorlopen om te werken aan de sociale omgang onderling én aan de groepssamenhang.  Die evolutie vergt tijd.  Die tijd moeten we hen gunnen. Kinderen moeten echt de kans krijgen om te groeien in sociale relaties. Mekaar aanvaarden en leren samenwerken met elkaar.

Werken met vaste (deel)klasgroepen moedigt aan om aan het werk te gaan met sociale relaties en niet te snel de toevlucht te nemen tot de noodrem: kinderen uit elkaar zetten. Individuele problemen moeten natuurlijk wel worden bekeken maar wel nadat het groepsproces uitvoerig kansen heeft gekregen op alle niveaus.  Bij de bespreking van de individuele problemen is de reële klassituatie het uitgangspunt, niet de eventuele wensen of verwachtingen van leerlingen, leerkrachten of ouders. Het is bovendien belangrijk aan te stippen dat  het functioneren binnen de klas een eigen dynamiek volgt en vaak anders is dan de sociale relaties op de speelplaats of buiten de school. 

Enkele jaren op stap gaan met dezelfde leerlingen, verhoogt bij  kinderen het gevoel van zekerheid.  Je moet niet wakker liggen van de mogelijke nieuwe samenstelling van de groep.  Gaat mijn vriendin erbij zijn?  Ga ik niet verloren lopen, alleen vallen... Ga ik me thuis voelen en me durven uiten in de nieuwe groep?  De klasgroep enkele jaren behouden heeft dus een positieve invloed op welbevinden en betrokkenheid. Het verhoogt het veiligheidsgevoel én de positieve ingesteldheid van de leerlingen.   Kinderen weten beter wat ze kunnen verwachten omdat ze mekaar beter en beter leren kennen.

Werken met vaste klasgroepen verhoogt ook het welbevinden en de betrokkenheid van de leerkracht.  Ook zij/hij voelt zich veiliger en kan de klassituatie makkelijker dragen omdat zij/hij beter weet wat te verwachten.

Klassen mixen is alleen mogelijk als er meer dan 1 klas per leerjaar is. In de lagere school van Herent Centrum zijn er van elk leerjaar meerdere klassen. Sinds het schooljaar 2014-2015 kunnen de leerlingen van alle scholen van De Kraal doorgroeien van de  eerste  kleuterklas tot het zesde leerjaar. Vroeger kwamen de kinderen van Schaffelkant en Doren na het derde leerjaar naar het Centrum waar alle kinderen van de derde leerjaren herschikt werden tot zo evenwichtig mogelijke vierde leerjaren. Vanaf 2014 kwamen er geen leerlingen meer over. Daardoor bleven de groepen In het Centrum ongewijzigd.  Dat heeft voordelen. Werken met relatief vaste klasgroepen zorgt ervoor dat er een groepsgevoel en een sociaal netwerk binnen de klas kan worden uitgebouwd.  Er kan actief worden gewerkt aan een hechte klasgroep. Dit is ongetwijfeld het belangrijkste argument om niet té vaak de groepen leerlingen grondig door elkaar te mixen.  We ondervonden echter ook enkele nadelen.  Leerlingen evolueren, er is geregeld nieuwe instroom of kinderen gaan weg.   Zo blijken klasgroepen na een tijdje niet meer zo evenwichtig samengesteld als ze oorspronkelijk bedoeld waren.  Het  leerkrachtenteam van het Centrum heeft zorgvuldig overlegd over dit onderwerp. Het belangrijkste doel moet zijn om evenwichtige, werkbare klasgroepen samen te stellen om alle kinderen maximaal onderwijscomfort en gelijke kansen te bieden. Het lijkt dan ook voordelen te hebben om de klassen af en toe te opnieuw samen te stellen. Het kan de groepsdynamiek een nieuwe boost geven. Leerlingen maken nieuwe vrienden, leren omgaan met verschillen en krijgen de kans om zich binnen de nieuw groep opnieuw te profileren.  We zijn overtuigd dat vriendschappen ook verder gaan dan de klasmuren.  Kinderen moeten leren sociale contacten leggen en omgaan met verschillen, maar ze daar elk jaar mee opzadelen vinden we overdreven.  Te veel veranderingen tegelijkertijd kunnen voor een kind een reden zijn om af te haken. We gaan bij de samenstelling telkens voor heterogene groepen en houden rekening met een evenwichtige spreiding van het aantal jongens en meisjes en de specifieke zorgvragen.  Extra zorgvuldig gaan we om met vriendengroepjes, die we onder andere via sociogrammen in kaart brengen. We trachten daarbij vrienden die mekaar duidelijk en positief motiveren  niet uit elkaar te halen. Soms hebben kinderen echter een negatieve invloed op mekaar en veroorzaken ze te veel conflicten. Dan lijkt het ons beter om hen uit elkaar te halen en te laten herbronnen in een nieuwe groep.  Het is hard puzzelen maar het welbevinden van de  kinderen staat in deze puzzel centraal. De eerste helft van juli krijgen de oudersde  definitieve lijst zodat de kinderen in de vakantie niet met onzekerheden blijven zitten. Dan moeten ze immers spelen en vooral niet aan school denken! 

Klassamenstelling schooljaar 2019-2020

De klassamenstelling van het volgende schooljaar werd via per mail bekend gemaakt aan de ouders op 6 juli.   

Het was een traditie in De Kraal.  De klaslijsten (wie zit in welke klas en bij welke juf of meester?) werden pas bekend gemaakt eind augustus.  Tradities zijn er om doorbroken te worden waar nodig. In de vakantie moeten kinderen onbezorgd kunnen spelen. Ze moeten zich geen zorgen maken over welke juf of welke vriendjes in hun groep zitten. Daarom werd hard gewerkt om de klaslijsten klaar te krijgen en de klassen toe te wijzen aan de juffen of meesters.

Gelieve er wel mee rekening te houden dat één en ander onder voorbehoud is.  Je weet als school immers nooit wat de vakantie brengt en welke verschuivingen nog noodzakelijk zijn. Maar toch kan je stellen dat er in de regel nog weinig zal veranderen aan deze indelingen.