(pagina (bijgewerkt: juli 2017)

 

Huiswerk en lessen

 

In de lagere school krijgen kinderen huiswerk om hen de kans te geven bepaalde vaardigheden nog eens te oefenen, om nieuwe kennis in te studeren, om hen een studie- en werkhouding te ontwikkelen, …
Huiswerk is ook de brug tussen school en thuis.  Via het huiswerk krijgen de ouders informatie over wat aan bod komt in de klas en hoe uw kind omgaat met werk dat het normaal moet aankunnen.

Als school hebben wij de opdracht om de eindtermen “leren leren” (1) van het departement onderwijs te volgen. 
Leren leren” is meer dan alleen leren studeren. Het is het verwerven van kennis, vaardigheden (zoals fietsen, lezen, zwemmen, onderhandelen, …)  en attitudes (kritische zin, leergierigheid, zelfzekerheid, …).  Leren (hoe je moet) leren is leren hoe je dat zo goed mogelijk aanpakt.
Dat start uiteraard in de klas.  Al van in het eerste leerjaar zijn er activiteiten die het “leren leren” stimuleren.  Doorheen de lagere school worden deze activiteiten uitgebreid en uitgebouwd.
Kinderen leren hun schooltas maken, hun taken plannen, maar ook hoe ze het best iets leren; ze leren reflecteren over de manier waarop ze een opdracht hebben aangepakt en hoe ze het volgende keer (beter) kunnen doen, …

De schoolagenda is een werkinstrument dat hen daarbij helpt en tips aanreikt.  Het is ook een communicatiemiddel tussen school en thuis.  Het is dus belangrijk dat je dagelijks opvolgt wat er in de agenda van uw kind staat. In sommige klassen wordt niet meer met een agenda gewerkt.  Voor die klassen is extra belangrijk om de communicatie per mail op te volgen.

De kinderen krijgen alleen op maandag, dinsdag en donderdag schriftelijke huistaken.  De taken die op maandag en donderdag moeten afgegeven worden, worden enkele dagen op voorhand meegegeven.
Indien uw kind lang aan een huistaak zit, laat je dit best weten aan de leerkracht.  Het kan zijn dat de leerstof nog onvoldoende verworven is, dat er iets hapert aan de werkhouding of werktempo of dat de concentratie zoek raakt op het einde van de dag, …

Af en toe krijgen de kinderen een taak op “Bingel.be”, een digitaal huiswerkplatvorm. 
Indien je geen internet ter beschikking hebt, kan je dit melden aan de leerkracht zodat er kan gezocht worden naar een oplossing. (zie ook “ICT op school en thuis”)

(1)    Eindtermen “Leren leren” : http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/lager-onderwijs/leergebiedoverschrijdend/leren-leren/eindtermen.htm