Hoe inschrijven?

                                                                                                                                                                                                                                                    (pagina bijgewerkt: juli 2017)

Elke leerling heeft wettelijk recht op inschrijving in de school of de vestigingsplaats gekozen door zijn ouders.  Een leerling kan maar ingeschreven worden nadat de ouders zich door ondertekening voor akkoord hebben verklaard met het pedagogisch project en het schoolreglement. Iedere leerling moet natuurlijk op de eerste plaats voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs vanaf de instapdag volgend op de datum waarop hij/zij 2.5 jaar wordt. Vóór die instapdag mag een kind van 2.5 tot 3 jaar niet op school aanwezig zijn. Kleuters die 2.5 jaar worden op een instapdag, kunnen op die dag ingeschreven worden en onmiddellijk toegelaten worden. Een kleuter van 3 jaar kan elke dag worden ingeschreven en in de school worden toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar.

Wil je voor je kleuter de instapdag ken, dan kan je die hier berekenen: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Eens ingeschreven, geldt dit voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school, ook van de kleuterschool naar de lagere school binnen dezelfde campus.

De Kraal wil ervoor zorgen dat alle kinderen uit Herent en Winksele in hun eigen gemeente naar school kunnen gaan. Om die reden zijn er geen capaciteitsbeperkingen in De Kraal Centrum en Schaffelkant, noch op het niveau van de school, op het niveau van de vestigingsplaats of het niveau kleuter en het niveau lager. Omwille van de capaciteit (het maximale aantal leerlingen) worden in De Kraal geen inschrijvingen geweigerd in de scholen Centrum en Schaffelkant. Op Den Doren en in Winksele geldt wel een capaciteitsbeperking. De capaciteit van de scholen voor een bepaald schooljaar en alle praktische gevolgen daarvan, kan je terug vinden op onze website (lees verder: capaciteit).

De inschrijvingen in het Centrum en Schaffelkant starten op de eerste schooldag van september van het schooljaar dat vooraf gaat aan het schooljaar. Dus voor het schooljaar 2017-2018 op 1 september 2016 en voor het schooljaar 2018-2019 op 1 september 2017. Ook 2.5-jarigen die eind december werden geboren kunnen zich vanaf dat ogenblik inschrijven voor het volgende schooljaar, hoewel ze op de laatste instapdag van dit schooljaar nog niet naar school kunnen. Dit om alle kleuters van eenzelfde geboortejaar evenveel kansen te geven om zich in te schrijven. Op Den Doren en in Winksele starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 op 1 maart 2018.  Voor het schooljaar 2017-2018 neemt men best contact op met de vestigingsdirecteur. Lees zeker ook de volgende pagina:  capaciteit.

 

Wanneer en waar kan je inschrijven?

 

Tijdens de schooldagen

Men kan bij voorkeur inschrijven op de vestigingsplaats zelf, liefst na telefonische afspraak met de directeur. Vraag dan meteen ook een rondleiding door de school! Je krijgt alle informatie die je nodig hebt!

De ouders die de school of vestigingsplaats al kennen, kunnen de inschrijving vervolledigen op het administratief centrum van de scholen, Van Bladelstraat 25. Tijdens het schooljaar kan dat op alle schooldagen tussen 9 en 16.30 uur.  Voor Winksele en Den Doren gaat een inschrijving altijd via de vestigingsdirecteur, gezien de capaciteitsbeperking. Aangezien er voor den Doren en Winksele een capaciteitsbeperking van toepassing is, moet je voor een inschrijving eerst de informatie hierover doornemen: capaciteitsbeperking.

Voor instappende kleuters zijn er in alle vps ook onthaaldagen.  Je kan er met je kleuter een activiteit bijwonen en je kan ter plaatse inschrijven.

 

In juli en augustus

Er is mogelijkheid tot inschrijven op het secretariaat in de Van Bladelstraat 25, 3020 Herent. De eerste week van juli (t.e.m. vrijdag 7 juli 2017) en de laatste week van augustus (vanaf  woensdag 22 augustus 2017). Voor Winksele en Den Doren gaat een inschrijving altijd via de vestigingsdirecteur, gezien de capaciteitsbeperking. Aangezien er voor den Doren en Winksele een capaciteitsbeperking van toepassing is, moet je voor een inschrijving eerst de informatie hierover doornemen: capaciteitsbeperking.

Er is ook elk jaar een startavond met open deur voorzien in alle vestigingsplaatsen. Men kan er kennismaken met leerkrachten, klas, directie, ouderraden,…  en men heeft ook de mogelijkheid om in te schrijven. 

  • Woensdag 30 augustus 2017 op Den Doren, Schaffelkant en in het Centrum (17u-19u), in Winksele 17.30u tot 19.30u.

 

Ter voorbereiding kan je desgevallend op dit inschrijvingsformulier de nodige gegevens invullen: Inschrijvingsformulier De Kraal.  Teken bij 'ouder of voogd'.  De 'inschrijver' is het personeelslid van De Kraal dat je inschrijving zal bevestigen.  

(breng de ISI+-kaart van je kindje of kids-ID mee. Die is nodig voor de inschrijving).

 

Taalscreening

Elke lagere school moet vanaf het schooljaar 2014-2015 voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Voor de meeste kinderen zal dit doorgaan in het begin van het eerste leerjaar. Indien De Kraal op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.