Geneesmiddelen, luizen en ongevallen op school

                                                                                                                                                                                                                                               (pagina bijgewerkt: juli 2017)

Geneesmiddelen op verzoek van ouders

We vragen de ouders om hun zieke of nog niet helemaal genezen kinderen niet naar school te brengen in het belang van het zieke kind zelf, maar ook in het belang van de medeleerlingen en van de leerkracht.

Wordt een kind tijdens de schooluren ziek, dan zullen de (groot)ouders of een ander vooraf opgegeven contactpersoon telefonisch gecontacteerd worden.

In het begin van het schooljaar vullen de ouders de medische fiche van hun kind in. De school bewaart deze fiche voor noodgevallen en vernietigt de fiches na 30 juni.

Op eigen initiatief van de leerkracht worden op school GEEN geneesmiddelen toegediend. Wanneer geneesmiddelen tijdens de schooluren, op verzoek van de ouders, moeten worden toegediend, moeten de ouders vooraf een schriftelijke machtiging geven aan de klastitularis. Dit attest moet indien nodig ingevuld worden door de behandelende arts.

 

De ouders of de arts kunnen het document hier downloaden en afprinten: geneesmiddelenattest.

We hebben ook nog een geneesmiddelenattest voor bos- of zeeklassen: geneesmiddelenattest bos-zeeklassen 

 


 

Luizen op school

Het is vervelend, maar zoals alle scholen hebben we ook in De Kraal wel eens last van luizen.  

Als er luizen zijn op school, dan is er maar één oplossing: álle kinderen controleren. Want alleen als iedereen meedoet, geraak je ervan af. De info, het filmpje en de handleiding over de natkamtest, één van de methodes die de afgelopen jaren hun deugdelijkheid hebben bewezen, helpen je om de kriebeldiertjes te bestrijden. Met dank aan 'Klasse'.

 

1. Lees de info “Er zijn luizen op school” 

Luizen – Meldingsbrief

Nederlands | Frans | Duits | Engels | Russisch | Arabisch | Turks | Spaans | Pools | Kroatisch | Bulgaars | Slowaaks

 

2. Lees de handleiding “Hoe controleer je je kind op luizen?”

 

Luizen – Natkamtest

 

Filmpje ‘De natkam’ | Nederlands | Frans | Duits | Engels | Russisch | Arabisch | Turks | Spaans | Pools | Kroatisch | Bulgaars | Slowaaks

 

3. Bekijk het filmpje over de natkamtest 

 


Wat te doen bij een ongevalletje op school?

Loopt een kind tijdens een ongeval op school een letsel op, dan wordt uiteraard ook meteen contact opgenomen met de (groot)ouders of een andere vooraf opgegeven contactpersoon.  

Wij hopen dat je kind vlug geneest en dat ook de verzekeringsmaatschappij alles snel helpt vergeten. Hieronder lezen jullie de procedure die we moeten volgen:

 

  1. Gelieve het document in te vullen onder de rubriek “slachtoffer”.

  2. De andere rubrieken moeten door de verzekeringsnemer (De Kraal) ingevuld worden. De schadeaangifte heeft geen waarde meer wanneer de ouders in de andere rubrieken bemerkingen e.d. invullen. 

  3.  Het formulier moet ondertekend worden door Raf Somers, algemeen directeur van De Kraal.  Ook niet tekenen bij de tussenpersoon, dat is het verzekeringskantoor Vanbreda-Ausloos uit Herent.

  4. Op de achterzijde van hetzelfde document dient de behandelende geneesheer, tandarts, oogarts, … alle nodige gegevens in te vullen.

  5. Je betaalt zelf de geneesheer, tandarts, oogarts,… en behoudt een kopie van de betalingsbewijzen.

  6. Je gaat naar het ziekenfonds. Iedere mutualiteit geeft aan zijn leden een print van de terugbetalingen. Deze print voeg je toe aan het dossier.

  7. Je bezorgt ALLE DOCUMENTEN in origineel (aangifte, medisch getuigschrift, betalingsbewijzen en terugbetalingsbewijzen van de mutualiteit) :                                                   

                            NIET AAN DE SCHOOL

                       

                           maar aan : VANBREDA – AUSLOOS nv

                                             Brusselsesteenweg  6 bus 6

                                             3020      Herent

                                             Tel : 016/ 300 .730

 

De verzekeringsmaatschappij KBC betaalt de behandelingskosten terug, na tussenkomst van het ziekenfonds en na aanvaarding van het dossier, onder afhouding van een eigen bijdrage van € 25,00 .
Indien je meer informatie wenst kan je steeds contact opnemen met het kantoor van Vanbreda – Ausloos nv.

Download hier het in te vullen verzekeringsformulier: verzekeringsformulier

 

 

      Groep Ausloos:  tel. 016 30 07 30.