Geneesmiddelen, luizen en ongevallen op school

                                                                                                                                                                                                                                               (pagina bijgewerkt: december 2018

Zieke kinderen

 

Ouders sturen hun zieke of nog niet helemaal genezen kinderen niet naar school in het belang van het zieke kind zelf, de leerkracht en de medeleerlingen. Opvang van zieke kinderen is de verantwoordelijkheid van de ouders en de school mag daarmee niet belast worden.  Ouders die hun verantwoordelijkheid ontlopen, zullen door de school (in samenspraak met het CLB) worden aangesproken. De allergie van het kind moet gekend zijn, zodat blootstelling aan de allergenen vermeden en voorkomen kan worden. De ouders worden gevraagd deze info door te geven aan de school.

Medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.   Het attest moet vermelden:

Naam van de leerling;

Naam en handtekening van de ouders;

De persoons- en contactgegevens van de behandelende arts;

Over welk geneesmiddel het gaat (naam en vorm);

Wanneer het moet ingenomen worden (tijdstip-frequentie);

Welke dosis mag toegediend worden;

Hoe het medicijn bewaard moet worden;

Voorzorgen, opmerkingen en mogelijke ongewenste effecten;

Handtekening van de arts.

 

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

Op eigen initiatief worden op school geen geneesmiddelen toegediend.

 

De ouders of de arts kunnen het document hier downloaden en afprinten: geneesmiddelenattest.

We hebben ook nog een geneesmiddelenattest voor bos- of zeeklassen: geneesmiddelenattest bos-zeeklassen 

 


Luizen op school

Geregeld zijn er op school kinderen met luizen.

Dit is een probleem waarmee iedere ouder geconfronteerd kan worden.

*

Niemand wordt gespaard.
De plaag blijft hardnekkig bestaan, ondanks de medische middelen die we ter beschikking hebben. Dit komt vooral omdat we deze ongewenste beestjes vaak nonchalant en onzorgvuldig bestrijden.

*

De school brengt je op de hoogte wanneer er in de klas van je kind luizen worden vastgesteld. Je krijgt dan, via je kind, een berichtje mét raadgevingen.

*

Gelieve dat bericht grondig te lezen en op te volgen en 's anderendaags getekend terug te bezorgen.

*

De ouders zijn verplicht hun kind diezelfde avond te behandelen.

*

Bij hardnekkige problemen zal de algemeen directeur de schoolarts op de hoogte brengen.

*

De schoolarts zal, indien nodig, de kinderen onderzoeken.

*

Onderstaande link legt de nat-kam-methode uit. Een eenvoudige methode voor het opsporen en verwijderen van luizen.

https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/

 

 

1. Lees de info “Er zijn luizen op school” 

Luizen – Meldingsbrief

Nederlands | Frans | Duits | Engels | Russisch | Arabisch | Turks | Spaans | Pools | Kroatisch | Bulgaars | Slowaaks

 

2. Lees de handleiding “Hoe controleer je je kind op luizen?”

 

Luizen – Natkamtest

 

Filmpje ‘De natkam’ | Nederlands | Frans | Duits | Engels | Russisch | Arabisch | Turks | Spaans | Pools | Kroatisch | Bulgaars | Slowaaks

 

3. Bekijk het filmpje over de natkamtest 

 


Wat te doen bij een ongevalletje op school?

Loopt een kind tijdens een ongeval op school een letsel op, dan wordt uiteraard ook meteen contact opgenomen met de (groot)ouders of een andere vooraf opgegeven contactpersoon.  

Wij hopen dat je kind vlug geneest en dat ook de verzekeringsmaatschappij alles snel helpt vergeten. Hieronder lezen jullie de procedure die we moeten volgen:

 

  1. Gelieve het document in te vullen onder de rubriek “slachtoffer”.

  2. De andere rubrieken moeten door de verzekeringsnemer (De Kraal) ingevuld worden. De schadeaangifte heeft geen waarde meer wanneer de ouders in de andere rubrieken bemerkingen e.d. invullen. 

  3.  Het formulier moet ondertekend worden door Raf Somers, algemeen directeur van De Kraal.  Ook niet tekenen bij de tussenpersoon, dat is het verzekeringskantoor Vanbreda-Ausloos uit Herent.

  4. Op de achterzijde van hetzelfde document dient de behandelende geneesheer, tandarts, oogarts, … alle nodige gegevens in te vullen.

  5. Je betaalt zelf de geneesheer, tandarts, oogarts,… en behoudt een kopie van de betalingsbewijzen.

  6. Je gaat naar het ziekenfonds. Iedere mutualiteit geeft aan zijn leden een print van de terugbetalingen. Deze print voeg je toe aan het dossier.

  7. Je bezorgt ALLE DOCUMENTEN in origineel (aangifte, medisch getuigschrift, betalingsbewijzen en terugbetalingsbewijzen van de mutualiteit) :                                                   

                            NIET AAN DE SCHOOL

                       

                           maar aan : VANBREDA – AUSLOOS nv

                                             Justus Lipsiusstraat 46C

                                             3000      Leuven

                                             Tel : 016/ 300 .730

 

De verzekeringsmaatschappij KBC betaalt de behandelingskosten terug, na tussenkomst van het ziekenfonds en na aanvaarding van het dossier, onder afhouding van een eigen bijdrage van € 25,00 .
Indien je meer informatie wenst kan je steeds contact opnemen met het kantoor van Vanbreda – Ausloos nv.

Download hier het in te vullen verzekeringsformulier: verzekeringsformulier

 Groep Ausloos:  tel. 016 30 07 30.