Den Doren - Kleuteronderwijs 2017-2018

LgA Eef Van Den Broucke

LgB Céline Verbaeys

LgC Greet Vereyken

LgD Lisa Keulemans

Den Doren - Lager onderwijs 2017-2018

L1 Christine Pelgrims

L2 Ann Puttemans

L2 (interimaris ) Fenne De Preter

L2 Chris Maes

L3 Lut Tambeur

L3 Ann De Man

L4 Ilse Goedseels

L5 Marijke Van Meerbeeck

L5 Chris Maes

L6 Els Bleukx

L6 (interimaris ) Steffie  Vermeylen

Den Doren - KraalZorg 2017-2018

Zorgcoördinator L1, L2, L3, L4 Marleen Schots

Zorgleerkracht Kleuters Karen Foulon

Zorgleerkracht L5 en L6 Magda Tijskens

Ankerleerkracht persoonsgerichte vaardigheden Griet Noben

Den Doren - KraalGym 2017-2018

Gym Kleuters en Lager Christoff Jonckers

Den Doren - Kinderverzorgster 2017-2018

Kinderverzorgster Kristien Van Herzele

Den Doren Directie 2017-2018

Directeur Den Doren Dominique Van der Schoot