(pagina bijgewerkt: juli 2018)

ICT op school en thuis

 

 

ICT is de overkoepelende term voor alle mediatechnologie die nu beschikbaar is: vaste computers, Smart-tv’s, laptops, tablets, notebooks, smartphones, bijpassende software en apps, digitale fototoestellen, camera’s en digitale schoolborden.

De Kraal heeft de opdracht de eindtermen ICT (1)  van het departement onderwijs te volgen. De Kraal laat zich inspireren en volgt het leerplan Mediaopvoeding (2)  maar kijkt ook al naar het aankomende, nieuwe leerplan ZILL met de Mediakundige ontwikkeling (3) van het Katholiek Onderwijs.

De grote richtlijnen zijn dat ICT, als krachtig onderwijsmiddel, geïntegreerd en veilig in al het onderwijs aan bod moet komen.  ICT is geen doel op zich maar wel een middel. Al doende leert men veilig en bekwaam omgaan met de toestellen en de verschillende soorten software. Dit alles in functie van het aanbrengen en aanleren van kennis, vaardigheden en inzichten.  Specifieke lessen tekstverwerking, presentatieprogramma’s, rekenbladen, mailen, zoekmachines gebruiken, enz.  komen slechts zeer uitzonderlijk aan bod.

We leren de kinderen ook kritisch en veilig met ICT en internet omgaan. Zowel de inhoud van internetsites als de methodes van de programma’s  worden kritisch bekeken.

Hier delen we die taak zeker met de ouders. Daarom een warme oproep om goed toezicht te houden op wat de kinderen op de computer doen en geen accounts op programma’s als Facebook toe te laten onder de vereiste leeftijd.

Een krachtig leermiddel zijn de digitale schoolborden die nu in alle klassen van het lager onderwijs geplaatst werden. Door externe en interne nascholing, aangepaste programma’s en digitale leerboeken kunnen de leerkrachten dan ook veel meer met hun bord doen dan vroeger.

Regelmatig maar beperkt vragen we aan de kinderen dat er ook thuis op de computer gewerkt en opgezocht wordt. Bingel.be is zo een digitaal huiswerkplatform. Ouders die geen internet ter beschikking hebben, kunnen dit melden aan de klastitularis. We zoeken dan naar een oplossing waardoor het kind alle kansen krijgt.

(1)  https://www.onderwijsdoelen.be/basisonderwijs

(2) http://leerplannen.vsko.be/leerplannen/app 

(3) https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/ME