(pagina bijgewerkt: september 2016)

ICT op school en thuis

 

ICT is de overkoepelende term voor alle informatietechnologie die nu beschikbaar is: vaste computers, laptops, tablets, notebooks, bijpassende software, digitale fototoestellen, camera’s en digitale schoolborden.

De Kraal heeft de opdracht de eindtermen ICT (1)  van het departement onderwijs te volgen. De Kraal laat zich inspireren en volgt het leerplan mediaopvoeding  (2) van het Katholiek Onderwijs.

De grote richtlijnen zijn dat ICT, als krachtig onderwijsmiddel, geïntegreerd in al het onderwijs aan bod moet komen.  Al doende leert men omgaan met de toestellen en de verschillende soorten software. Dit alles in functie van het aanbrengen en aanleren van kennis, vaardigheden en inzichten.  Specifieke lessen tekstverwerking, presentatieprogramma’s, rekenbladen, mailen,  zoekmachines gebruiken, enz.  komen slechts zeer uitzonderlijk aan bod.

We leren de kinderen ook kritisch en veilig met ICT omgaan.
Een krachtig leermiddel zijn de digitale schoolborden die nu in alle klassen van het lager onderwijs geplaatst werden. Door externe en interne nascholing, aangepaste programma’s en digitale leerboeken kunnen de leerkrachten dan ook veel meer met hun bord doen dan vroeger.

Regelmatig maar beperkt vragen we aan de kinderen dat er ook thuis op de computer gewerkt en opgezocht   wordt. Bingel.be is zo een digitaal huiswerkplatform. Ouders die geen internet ter beschikking hebben, kunnen dit melden aan de klastitularis. We zoeken dan naar een oplossing waardoor het kind alle kansen krijgt.

(1)    http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/lager-onderwijs/leergebiedoverschrijdend/ict/eindtermen.htm

(2)    http://www.vvkbao.be/content/mediaopvoeding-leerplan