(Pagina bijgewerkt juli 2018)

Communicatie met de ouder(s)

In De Kraal proberen wij zo goed mogelijk informatie door te geven aan alle ouder(s).  Vooreerst is er uiteraard onze website.  Alle belangrijke informatie kan je er terug vinden. In de 'wie-is-wie' vind je de gezichten achter onze medewerkers. Onder 'contact' vind je terug wie je kan contacteren en op welke manier.  Op de 'Kraalkalender' vind je alle uitstappen, vergaderingen, vieringen en andere gebeurtenissen terug, sinds 2017-2018 is er een kalender per vestigingsplaats.  In het midden kan je per leerjaar en per vestigingsplaats de foto's en de filmpjes bekijken van de activiteiten van je kinderen. Onderaan vind je een heleboel informatie terug over het reilen en zeilen op onze scholen.

In het kleuteronderwijs hebben alle kleuters een heen-en-weermapje. Ouders en leerkrachten communiceren onder meer via dit mapje en via mailcommunicatie. Kijk daarom regelmatig de schoolmail na. 

In het lager onderwijs hebben de kinderen een klasagenda of worden ze per mail geïnformeerd. De agenda wordt ook gebruikt om belangrijke berichten door te geven. Ouders en leerkrachten moeten daarom de agenda zeer regelmatig controleren. Klasspecifieke afspraken worden per klas meegedeeld in het begin van het schooljaar. De klasleerkracht informeert je ook regelmatig per mail.  Kijk daarom regelmatig de schoolmail na.

Regelmatig informeren wij de ouders ook vanuit de directie over de gang van zaken op school, uitstappen, initiatieven e.d. De laatste jaren informeren we vooral per mail. Dat gaat niet alleen sneller, is milieuvriendelijker en ook efficiënter omdat de brieven niet zoek raken ‘onderweg’. Wie geen mailadres heeft waarop hij/zij vlot bereikbaar is, wordt per brief (via de boekentassen) geïnformeerd over de zaken die de school aanbelangen. De informatie wordt per mail verzonden aan de mailadressen van de beide ouders, pleegouders of wettelijke voogden die worden opgegeven. Rapporten en invulstrookjes komen altijd per brief. Wie niet per mail wenst geïnformeerd te worden, laat dit weten aan de klastitularis. 

Verder stuurt de directie elke maand het KraalNieuws. Het belangrijkste nieuws uit De Kraal zelf wordt vooraan in de infokrant vermeld.  Lees dus het KraalNieuws aandachtig door zodat je steeds goed op de hoogte bent.  Achteraan in het KraalNieuws vind je suggesties voor activiteiten in de ruime omgeving van De Kraal. Een goeie basisschool is namelijk sterk verankerd in de lokale gemeenschap: de parochies, het verenigingsleven.

 

Lees ook: