Capaciteit

                                                                                                                                                                                                                                               (pagina bijgewerkt: 15 juni 2017)

De 'capaciteit' van een school is het maximum aantal leerlingen dat een school kan toelaten voor een bepaald schooljaar. 

Centrum en Schaffelkant 

De Kraal wil ervoor zorgen dat alle kinderen uit Herent en Winksele in hun eigen gemeente naar school kunnen gaan. Om die reden zijn er geen capaciteitsbeperkingen in twee scholen van De Kraal voor het  schooljaar 2016-2017 of 2017-2018, noch op het niveau van de school, op het niveau van de vestigingsplaats of het niveau kleuter en het niveau lager.   Dat is het geval voor de scholen in het Centrum van Herent en op de Schaffelkant.  We zijn wettelijk verplicht een aantal te plaatsen op de capaciteit van elk van onze scholen, ook voor de scholen waar iedereen zijn kinderen vrij kan inschrijven. We zetten die dan zo hoog dat in de praktijk niemand geweigerd zal worden op basis van capaciteitsbeperkingen:

Kleuterschool De Kraal Herent Centrum (Van Bladelstraat 29): 250 kleuters.

Lagere school De Kraal Herent Centrum (Van Bladelstraat 28): 500 leerlingen

            Totaal De Kraal Herent Centrum: 750  

Basisschool De Kraal Schaffelkant (Schaffelkantstraat 47): 150 kleuters en 250 leerlingen.   

Totaal De Kraal Schaffelkant: 400.

De inschrijvingen in deze scholen starten op de eerste schooldag van september van het schooljaar dat vooraf gaat aan het schooljaar. Dus voor het schooljaar 2017-2018 op 1 september 2016. Ook 2.5-jarigen die eind december werden geboren kunnen zich vanaf dat ogenblik inschrijven voor het volgende schooljaar, hoewel ze op de laatste instapdag van dit schooljaar nog niet naar school kunnen. Dit om alle kleuters van eenzelfde geboortejaar evenveel kansen te geven om zich in te schrijven.

Lees ook: Hoe inschrijven?

 

Den Doren

Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt de capaciteit van onze school op Den Doren (Elststraat 95) beperkt. Op de voorziene ruimte (aantal klassen, grootte van de klasruimten, speelplaats,...) is het onmogelijk een school uit te bouwen met meerdere klassen voor elk geboortejaar.  Daarom heeft het schoolbestuur beslist de capaciteit als volgt te beperken:

Basisschool De Kraal Den Doren (Elststraat 95): 100 kleuters en 150 leerlingen.  Totaal De Kraal den Doren: 250 kinderen

Per geboortejaar (kleuterschool) en per leerjaar (lagere school): 25 kinderen. 

De effectieve vrije plaatsen per geboortejaar en per leerjaar worden voor de start van elke fase van de inschrijvingsperiode (zie hieronder) meegedeeld. 

De inschrijvingen starten op 1 maart van het voorafgaande schooljaar.  Voor het schooljaar 2017-2018 was dit op 1 maart 2017. Voor het schooljaar 2018-2019 op 1 maart 2018.

Opgelet! Er is één uitzondering op deze regel. De tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar werden geboren, voldoen op de laatste instapdag (O-L-H Hemelvaart) van het schooljaar waarvoor men inschreef nog niet aan de leeftijdsvoorwaarden. Zij stappen pas in op 1 september van het daarop volgendeschooljaar. Om alle kleuters van eenzelfde kalenderjaar evenveel kansen te geven, kunnen de tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar geboren zijn, zich inschrijven op hetzelfde ogenblik als de eerder op het kalenderjaar geboren kleuters, ook al stappen ze pas het daaropvolgende schooljaar in.  
Voorbeeld: Een kind geboren in december 2011 voldoet op de laatste instapdag (O-L-H Hemelvaart) van het schooljaar 2013-2014 niet aan de leeftijdsvoorwaarden. Het kind kan pas instappen op 1 september 2014 (schooljaar 2014-2015). Om alle kleuters van het kalenderjaar 2011 evenveel kansen te geven, kan ook dit kind zich inschrijven voor het schooljaar 2013-2014 maar met instap op 1 september van het schooljaar 2014-2015. Het kind komt in het inschrijvingsregister van het schooljaar 2013-2014, ook al stapt het dat schooljaar niet in.

 Leerlingen van eenzelfde leefentiteit (broers en zussen) en kinderen van personeelsleden kunnen zich inschrijven tijdens een voorrangsperiode van twee weken. Voor het schooljaar 2017-2018 was dit van 1 t.e.m. 15 maart 2017. Voor het schooljaar 2018-2019 van 1 t.e.m. 15 maart 2018. Ouders kunnen best een afspraak maken met de directie.

Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

  • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Om van de voorrangsregeling voor personeelsleden gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen.

De vrije inschrijvingsperiode startte voor het schooljaar 2017-2018 op maandag 20 maart 2017. Voor het schooljaar 2018-2019 op maandag 19 maart 2018. De leerlingen, worden chronologisch ingeschreven.

Het schoolbestuur is wettelijk verplicht (http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14368) elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer deze tot gevolg heeft dat de vooropgestelde capaciteit wordt overschreden.

Op 1 december, na de inschrijvingen van zijn dit de aantallen en de vrije plaatsen per klas of geboortejaar voor het schooljaar 2017-2018:

GEBOORTEJAAR          Vrije plaatsen 

2015                          0
2014                          2
2013                          0
2012                          0

LEERJAAR

1ste                           0
2de                            2
3de                            6
4de                            8
5de                            6
6de                            9

 

Winksele

Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt de capaciteit van onze school in Winksele (Termerestraat 19c) beperkt. De mooie nieuwbouw heeft  veel aantrekkingskracht maar het gebouw laat niet toe een school uit te bouwen met meerdere klassen voor elk geboortejaar.  Daarom heeft het schoolbestuur beslist, in afwachting van de fase 2 (bijkomend gebouw op de wachtlijst van de subsidiëring)  de capaciteit als volgt te beperken voor het schooljaar 2018-2019:

Basisschool De Kraal Winksele (Termerestraat 19c): 125 kleuters en 150 leerlingen.  Totaal De Kraal Winksele: 275 kinderen

Per geboortejaar (kleuterschool) en per leerjaar (lagere school): 25 kinderen, behalve voor het geboortejaar 2015: 50 kinderen.

De effectieve vrije plaatsen per geboortejaar en per leerjaar worden voor de start van elke fase van de inschrijvingsperiode (zie hieronder) meegedeeld. 

De inschrijvingen starten op 1 maart van het voorafgaande schooljaar.   Voor het schooljaar 2018-2019 op 1 maart 2018.

Opgelet! Er is één uitzondering op deze regel. De tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar werden geboren, voldoen op de laatste instapdag (O-L-H Hemelvaart) van het schooljaar waarvoor men inschreef nog niet aan de leeftijdsvoorwaarden. Zij stappen pas in op 1 september van het daarop volgende schooljaar. Om alle kleuters van eenzelfde kalenderjaar evenveel kansen te geven, kunnen de tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar geboren zijn, zich inschrijven op hetzelfde ogenblik als de eerder op het kalenderjaar geboren kleuters, ook al stappen ze pas het daaropvolgende schooljaar in.  
Voorbeeld: Een kind geboren in december 2011 voldoet op de laatste instapdag (O-L-H Hemelvaart) van het schooljaar 2013-2014 niet aan de leeftijdsvoorwaarden. Het kind kan pas instappen op 1 september 2014 (schooljaar 2014-2015). Om alle kleuters van het kalenderjaar 2011 evenveel kansen te geven, kan ook dit kind zich inschrijven voor het schooljaar 2013-2014 maar met instap op 1 september van het schooljaar 2014-2015. Het kind komt in het inschrijvingsregister van het schooljaar 2013-2014, ook al stapt het dat schooljaar niet in.

Leerlingen van eenzelfde leefentiteit (broers en zussen) en kinderen van personeelsleden kunnen zich inschrijven tijdens een voorrangsperiode van twee weken.  Voor het schooljaar 2018-2019 is dit van 1 t.e.m. 15 maart 2018. Ouders kunnen best een afspraak maken met de directie.

Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

  • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Om van de voorrangsregeling voor personeelsleden gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen.

De vrije inschrijvingsperiode start voor het schooljaar 2018-2019 op maandag 19 maart 2018. De leerlingen, worden chronologisch ingeschreven.

Het schoolbestuur is wettelijk verplicht (http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14368) elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer deze tot gevolg heeft dat de vooropgestelde capaciteit wordt overschreden.

Bijkomende inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 in Winksele.

Het schoolbestuur moet de inschrijving van een leerling weigeren wanneer de inschrijving met het oog op het schooljaar  2018-2019 zou betekenen dat de school de capaciteit zou overschrijden. Dit betekent dat het schoolbestuur rekening moet houden met de capaciteit van het volgend schooljaar (2018-2019) ook al zijn er nog vrije plaatsen in het lopend schooljaar.  

(fictief) voorbeeld: De school heeft voor elk leerjaar een capaciteit van 25 bepaald. In het vierde leerjaar zijn momenteel 23 leerlingen. Er zijn echter al twee leerlingen ingeschreven voor het vijfde leerjaar voor volgend schooljaar, dus is de capaciteit voor het vijfde leerjaar voor volgend schooljaar al bereikt. Leerlingen die zich nog willen inschrijven voor het vierde leerjaar moeten dan ook geweigerd worden, op basis van capaciteit. Als nog twee leerlingen inschrijven in het vierde leerjaar zou dit immers betekenen dat er – wanneer alle leerlingen van het vierde leerjaar doorstromen - volgend schooljaar 27 leerlingen zijn in het vijfde leerjaar.

Dat betekent in de praktijk dat op datum van 15 juni 2017 voor het schooljaar 2017-2018 inschrijvingen geweigerd moeten worden in alle leeftijdsjaren (kleuters) of leerjaren waarin er reeds 25 kinderen zijn ingeschreven, behalve voor het geboortejaar 2015 waar de limiet op 50 staat. Er zijn wel nog inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 mogelijk voor kinderen van het geboortejaar 2015 en 2012 en voor leerjaar 1,3,4,5 en 6.

Lees ook: Hoe inschrijven?