Capaciteit

                                                                                                                                                                                                                                               (pagina bijgewerkt: juli 2019)

 Vanaf volgend schooljaar (2020-2021) zullen alle scholen van Herent werken met een digitaal aanmeldsysteem. Dit zal  gebeuren in het tweede trimester.  Voor het schooljaar 2020-2021 kan men zich bijgevolg niet inschrijven in het eerste trimester. De meest recente informatie over capaciteit en inschrijven vind je op onze website van zodra die beschikbaar is: 

-      Capaciteit: http://www.kraal.be/modxr/capaciteit.html

-      Inschrijven: http://www.kraal.be/modxr/hoe-inschrijven.html

Wat hieronder wordt beschreven geldt bijgevolg ook alleen voor inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020

De 'capaciteit' van een school is het maximum aantal leerlingen dat een school kan toelaten voor een bepaald schooljaar. 

 

2019-2020

Centrum en Schaffelkant 

De Kraal wil ervoor zorgen dat alle kinderen uit Herent en Winksele in hun eigen gemeente naar school kunnen gaan. Om die reden zijn er geen capaciteitsbeperkingen in twee scholen van De Kraal voor het  schooljaar 2016-2017 of 2017-2018, noch op het niveau van de school, op het niveau van de vestigingsplaats of het niveau kleuter en het niveau lager.   Dat is het geval voor de scholen in het Centrum van Herent en op de Schaffelkant.  We zijn wettelijk verplicht een aantal te plaatsen op de capaciteit van elk van onze scholen, ook voor de scholen waar iedereen zijn kinderen vrij kan inschrijven. We zetten die dan zo hoog dat in de praktijk niemand geweigerd zal worden op basis van capaciteitsbeperkingen:

Kleuterschool De Kraal Herent Centrum (Van Bladelstraat 29): 250 kleuters.

Lagere school De Kraal Herent Centrum (Van Bladelstraat 28): 500 leerlingen

            Totaal De Kraal Herent Centrum: 750  

Basisschool De Kraal Schaffelkant (Schaffelkantstraat 47): 150 kleuters en 250 leerlingen.   

Totaal De Kraal Schaffelkant: 400.

De inschrijvingen in deze scholen starten op de eerste schooldag van september van het schooljaar dat vooraf gaat aan het schooljaar. Dus voor het schooljaar 2017-2018 op 1 september 2016. Ook 2.5-jarigen die eind december werden geboren kunnen zich vanaf dat ogenblik inschrijven voor het volgende schooljaar, hoewel ze op de laatste instapdag van dit schooljaar nog niet naar school kunnen. Dit om alle kleuters van eenzelfde geboortejaar evenveel kansen te geven om zich in te schrijven.

Lees ook: Hoe inschrijven?

 

Den Doren en Winksele

De capaciteit van onze school op Den Doren en Winksele is beperkt. Op de voorziene ruimte (aantal klassen, grootte van de klasruimten, speelplaats,...) is het onmogelijk een school uit te bouwen met meerdere klassen voor elk geboortejaar.  Daarom heeft het schoolbestuur beslist de capaciteit als volgt te beperken:

Basisschool De Kraal Den Doren (Elststraat 95): 100 kleuters en 150 leerlingen.  Totaal De Kraal Den Doren: 250 kinderen.  Per geboortejaar (kleuterschool) en per leerjaar (lagere school): 25 kinderen. 

Basisschool De Kraal Winksele (Termerestraat 19c): 125 kleuters en 150 leerlingen.  Totaal De Kraal Winksele: 275 kinderen. Per geboortejaar (kleuterschool) en per leerjaar (lagere school): 25 kinderen, behalve voor het geboortejaar 2015: 50 kinderen.

De effectieve vrije plaatsen per geboortejaar en per leerjaar worden voor de start van elke fase van de inschrijvingsperiode (zie hieronder) meegedeeld op de website. 

De regering heeft de inschrijvingsregeling voor scholen met een capaciteitsbeperking gewijzigd in september 2018. Het decreet is echter uitgesteld met een jaar.  Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 blijven dus onderstaande regels gelden:

De inschrijvingen starten op 1 maart van het voorafgaande schooljaar.  Voor het schooljaar 2019-2020 op 1 maart 2019.

Opgelet! Er is één uitzondering op deze regel. De tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar werden geboren, voldoen op de laatste instapdag (O-L-H Hemelvaart) van het schooljaar waarvoor men inschreef nog niet aan de leeftijdsvoorwaarden. Zij stappen pas in op 1 september van het daarop volgende schooljaar. Om alle kleuters van eenzelfde kalenderjaar evenveel kansen te geven, kunnen de tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar geboren zijn, zich inschrijven op hetzelfde ogenblik als de eerder op het kalenderjaar geboren kleuters, ook al stappen ze pas het daaropvolgende schooljaar in.  

Voorbeeld: Een kind geboren in december 2011 voldoet op de laatste instapdag (O-L-H Hemelvaart) van het schooljaar 2013-2014 niet aan de leeftijdsvoorwaarden. Het kind kan pas instappen op 1 september 2014 (schooljaar 2014-2015). Om alle kleuters van het kalenderjaar 2011 evenveel kansen te geven, kan ook dit kind zich inschrijven voor het schooljaar 2013-2014 maar met instap op 1 september van het schooljaar 2014-2015. Het kind komt in het inschrijvingsregister van het schooljaar 2013-2014, ook al stapt het dat schooljaar niet in.

Leerlingen van eenzelfde leefentiteit (broers en zussen) en kinderen van personeelsleden kunnen zich inschrijven tijdens een voorrangsperiode van twee weken. Voor het schooljaar 2019-2020 van 1 t.e.m. 14 maart 2019. Ouders kunnen best een afspraak maken met de directie.

Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

  • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar een gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Om van de voorrangsregeling voor personeelsleden gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen.

Voor het schooljaar 2019-2020 start de vrije inschrijvingsperiode op maandag 18 maart 2019. De leerlingen worden chronologisch ingeschreven.

Het schoolbestuur is wettelijk verplicht (http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14368) elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer deze tot gevolg heeft dat de vooropgestelde capaciteit wordt overschreden.

Dit zijn de aantallen en de vrije plaatsen per klas of geboortejaar voor het schooljaar 2019-2020 op datum van 23 april 2019.

DOREN

GEBOORTEJAAR          Vrije plaatsen 

2017                          2
2016                          1
2015                          0
2014                          3

LEERJAAR

1ste                           0
2de                            2
3de                            0
4de                            5
5de                            6
6de                            8

 

Winksele

GEBOORTEJAAR          Vrije plaatsen 

2017                          0
2016                          0
2015                          14
2014                          0

LEERJAAR

1ste                           0
2de                            1
3de                            6
4de                            0
5de                            3
6de                            8

 

Lees ook: Hoe inschrijven?