Bouwen en verbouwen

                                                                                                                                                                                                                                              (pagina bijgewerkt: juli 2018)

         

Bij De Kraal vinden we het belangrijk dat we in alle scholen de kleuters en de leerlingen het nodige comfort bieden van mooie, energievriendelijke en efficiënte schoolgebouwen.  Elk jaar investeren we heel wat in gebouwen.  We doen dat zoveel mogelijk in samenwerking met Agion, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs dat bouw- en verbouwingsprojecten in het Vlaamse onderwijs subsidieert.  

Verkorte procedures (tot 125 000 euro)

Elke vestigingsplaats van De Kraal kan bij Agion elke twee jaar een project indienen via de verkorte procedure.  Daarbij kan je in de praktijk binnen het jaar je project realiseren. Agion subsidieert ongeveer 2/3 van de kostprijs.

Voor de kleuterschool in het Centrum van Herent hebben we het afgelopen jaar het dak vernieuwd en geïsoleerd. In 2018 worden ook de jongenstoiletten vervangen door veel meer gebruiksvriendelijke zittoiletten.  Aan de derde kleuterklassen (die zich in de gang van het eerste leerjaar bevinden) worden kleutertoiletjes gebouwd. In de lagere school van het Centrum zijn vorig jaar de ramen in het gebouw aan de Van Bladelstraat vernieuwd.    Er komt ook nog een bijkomend drinkfontein.

Den Doren was tot 2014 een vestigingsplaats van Herent Centrum.  De Kraal deed echter een aanvraag voor een volledig zelfstandige school op Den Doren t.e.m. het zesde leerjaar.  Sinds het schooljaar 2016-2017  is Den Doren een volwaardige basisschool t.e.m. het 6de leerjaar. Daartoe moesten er wel wat uitbreidingswerken gebeuren. Die werken kunnen hopelijk in het begin van het schooljaar 2018-2019 voltooid worden: een volledig nieuwe speelplaats achter de huidige school, een nieuwe turnzaal achter Elststraat 101, nieuwe toiletten, een nieuwe klas (later nog twee bijkomende klassen), vergaderruimtesparkeerruimte (met later kiss-and-ride)

In de Schaffelkant werd vorig schooljaar het oudste gebouw volledig gerenoveerd en ook het afdak werd volledig vernieuwd.  Er komt in augustus 208 ook nog een vierde klascontainers) bij in afwachting van de nieuwbouw op de wachtlijst.

 

Wachtlijstprocedures

Als je met steun van Agion een nieuwe school wil bouwen, kom je terecht op een wachtlijst.  Pas wanneer je van Agion de toestemming krijgt, kan je beginnen bouwen.  Per jaar besteedt de Vlaamse regering slechts 40-50 miljoen euro aan de projecten die op de wachtlijst staan.  Het is dus bijzonder lang wachten voor je aan de beurt komt.

Tussen 2001 en 2011 hebben wij naast Winksele (fase 2) ook nog nieuwbouwprojecten ingediend voor de Schaffelkant en in de het Centrum (lagere school).   Met het huidige subsidiëringsritme van Agion gaat dit echter nog heel lang duren voor we die projecten kunnen realiseren.

Het project op Den Doren gaat door met voorrang op de wachtlijst omdat we de grond met woning hebben aangekocht met toestemming van Agion.  

In de Winksele hebben we onlangs een volledig nieuw schoolgebouw geopend, met alle modern comfort.  Neem gerust een kijkje: https://www.youtube.com/watch?v=5ss9x7u9UHI 

 

Niet gesubsidieerde projecten

Het schoolbestuur investeert ook heel wat in gebouwen zonder daarvoor subsidies te ontvangen: een nieuwe omheining op Den Doren, nieuwe inrichting van het kleuterpaviljoen in de Van Bladelstraat, een nieuwe fietsenstalling voor de fietsjes van de kleuterschool, verfraaiing van de speelplaats in de lagere school in het Centrum met o.m. goalen, speelhuis, klimparcours en grote zandbak. Verder een sanitaire container op de Schaffelkant, een geluidsisolerende muur in de gymzaal op de Schaffelkant, bijkomende klascontainers op de Schaffelkant en op Den Doren, investeringen in de speelplaatsen (zie speelplaatsprojecten), nieuwe gordijnen en digiborden in alle vestigingsplaatsen,  enz.

En ook de ouderraden  en de leerkrachtenteams zamelen vaak geld in om projecten te realiseren.  Zij betaalden vorige jaren bijv. de zandbak op de speelwei in Winksele en de herinrichting van de speelwei in de Elststraat.  In het Centrum werd in de kleuterschool een volledig nieuwe zandbak met zonnewering gebouwd. . Dank zij de steun van het buurtcomité werden ook een nieuw afdak of nieuwe schoolpoorten geplaatst op Schaffelkant.