Oudervriendelijke school

 

                                                                                                                                                                                                                                               (pagina bijgewerkt: juli 2017)

 

In 2007 deed De Kraal een oudertevredenheidsonderzoek. Dat is inmiddels 11 jaar geleden.  Ondertussen is er veel veranderd.  Eind 2012 groeide in de Scholenraad het idee om na te gaan of de ouders van onze leerlingen vinden dat De Kraal oudervriendelijke scholen heeft.  Het begrip 'oudervriendelijke school' werd gelanceerd door het NCOV, de koepel van de ouderverenigingen. Je kan bij hen het label 'oudervriendelijke school' aanvragen.  Ze bezoeken dan met een team deskundigen je school en, aan de hand van een aantal criteria, onderzoeken ze in welke mate je school oudervriendelijk is en waar nog aan gewerkt an worden om nog oudervriendelijker te worden.  Het label zelf interesseert de school niet echt maar we willen wel graag een oudervriendelijke school zjjn!  Daarom maken we gebruik van de criteria en de ervaringen van het NCOV om de ouders te bevragen.  De criteria en ervaringen betreffende oudervriendelijkheid vind je hier: http://www.kraal.be/Een jaar oudervriendelijke school.pdf.

De bevraging werd opgesteld door enkele actieve ouders (!).  Ze werd opgevat als een digitale enquête op het internet.  De ouders werden per mail uitgenodigd om de bevraging in te vullen.  De ouders die de bevraging hadden opgesteld hebben ook de resultaten verwerkt.  Deze resultaten werden een eerste maal besproken op de Scholenraad van juni 2013. Eind 2013 werden ook de open antwoorden van deze bevraging besproken op de scholenraad.  Begin 2014 werden alle resultaten van de bevraging én de acties die de directie heeft ondernomen en nog zal ondernemen, in één document gegoten.  Je vindt het document hier:  http://www.kraal.be/pedagogische%20informatie/Resultaten%20bevraging%20oudervriendelijke%20school%202013.pdf.  De Kraal krijgt al mooie scores op het vlak van oudervriendelijkheid maar we gaan ons daar niet in koesteren.  In de loop van het schooljaar 2014-2015 zullen de resultaten verder geanalyseerd en besproken worden en gaan we bekijken waar er nog bijgespijkerd moet worden.

In het kader van 'De kralen van De Kraal' hebben eveneens afgevaardigde ouders van de verschillende scholen de werking van De Kraal geëvalueerd en gaven de ouders heel wat goeie tips om nog meer oudervriendelijk te worden.  Volgend schooljaar zullen deze tips ook nog verder door directie, schoolbestuur en leerkrachten worden besproken en in vorm gegoten.