1L6 safer internetday

Guy, een vrijwilliger van Childfocus kwam onze zesdeklassers even media-wijsheid bijbrengen. Hoe ga je om met sociale media, Wat zet je wel en niet op het internet? Aan wie geef je al je info door?... We hopen dat de leerlingen dit alles gaan onthouden en toepassen.