1L4 Rekenen met krijt

Getallen tot 1000 dicteren en noteren. De vierdeklassers zijn zelf eens juf of meester!

1 eraf, 10 erbij, trek er 25 af, tel er 50 bij op... wij doen het op de speelplaats op zelfgekrijte laddertjes!  
En dan maken we de sprongen, letterlijk! Rekenplezier verzekerd!