1L2 dramatalenten

De kinderen van het 2 leerjaar hebben een knappe voorstelling in elkaar gestoken: toneel spelen, decor bouwen, kostuums maken, zingen, muziek maken, poppenkast spelen, schimmenspel,...
Veel talenten zijn naar voor gekomen.
Geniet maar mee...