Een boeiend klasspel in 4L5

In een 'Boeiend klasspel' leerden onze vijfdeklassers heel veel bij over de zee- en binnenscheepvaart