4L5 bereidt zich voor op het fiestersbrevet

Onze vijfdeklassers bereiden zich voor op het fietsersbrevet. Hun fiets is alvast in orde. 
Met heel veel dank aan Jean en Hugo voor hun belangeloze inzet !!!!!