2L5 en 2L6 Zeeklassen woensdag

Wist je dat...

- het weer aan de zee veel droger was dan in Herent?

- sommige voor de eerste keer met de kusttram reden?

- we prachtige assistent-zee-experten hebben in Den Doren? (zie diploma) 

- zeewier kan stinken maar wel je handen zacht maakt? 

- een echte zeester makkelijk vast te houden is?

- azijn een schelp glad maakt? 

- een sigaret 1 tot 3 jaar nodig heeft om te vergaan? 

- we van de duindoorn vol vitamine C mochten proeven?

- we complimenten kregen over onze groep van de beide gidsen?

- die complimenten gegrond waren?

- we ook met de stagiaires een tof spel speelden?

- we bezoek kregen van juf Greet?

- juf Greet zag dat hier een fijne sfeer is?

- we voor het slapen gaan nog een leuke film mochten zien in pyjama?

- de juffen daardoor sneller tijd hadden om jullie op de hoogte te houden?